En professor fra NTNU har – basert på en mangelfull masteroppgave – massivt overdrevet vannkraftpotensialet i Norge. NVE og bransjen har imøtegått denne påstanden i flere debattinnlegg i mange ulike fora i snart to år.

Ingen ting hadde gledet oss mer enn om vi kunne oppgradert våre vannkraftverk – uten tap av naturverdier – og økt produksjonen med nærmere 20 prosent. Fakta er at vannkraftpotensialet i f.eks. gamle Sør-Trøndelag er nærmere null – om ikke negativt – når man tar fremtidige miljørevisjoner i betraktning. Forøvrig sier NVE at det samlede potensialet i Norge er rundt 5-6 TWh (under 5 prosent av samlet produksjon).

Det tragiske med Adressas leder er at myndighetenes nøytrale kompetanseorganisasjon (NVE) – som både har innsikt og interesse i å øke effektiviteten i eksisterende kraftverk – blir frarøvet sin legitimitet når Adressa er talerør for en professor som opplagt har egeninteresse i mer penger til forskning på eget fagfelt.

Det verste er likevel at alternative fakta begynner å bli det normale i samfunnsdebatten. Selv der det finnes en fasit er det ikke lenger bare legitimt å motsi fakta – man får faktisk aksept i «seriøse» media for direkte feil og usannheter – uten å bli imøtegått med ett eneste kritisk spørsmål.

Skal samfunnsdebatten bevares, er det essensielt at redaktørstyrte media baserer sine synspunkt på objektiv kunnskap. Og i dette tilfellet burde den ligge lett tilgjengelig for redaksjonen, når til og med professoren i andre intervju har innrømmet at hans overdrevne tall inkluderer oppgraderinger og utvidelser med tap av miljøverdier.

Ståle Gjersvold,
Konsernsjef TrønderEnergi