Gjennom å karakterisere lederen i Trønderavisa den 07.01.2022 som lettvint viser Ola Borten Moe at han mangler alminnelig rettferdighetssans. Høyesterett har entydig bedømt utbyggingen av vindkraft på Fosen som urett. Det er i pakt med alminnelig rettsfølelse og rettsoppfatning. Rettferdighetssans sier at begått urett så langt mulig skal gjøres godt igjen. Skal da ikke også Ola Borten Moe høre hva de som er offer for uretten sier? Samene ønsker at landskapet for deres livsutfoldelse og kultur så vidt mulig skal tilbakeføres til slik det var.

Les også

Lettvint leder av Trønder-Avisa

Tillatelsen til utbygging førte til uopprettelig skade. Skulle man ikke til tross for det uopprettelige hjelpe de som offer for uretten til et fortsatt liv i mest mulig samsvar med hva selv ønsker? I denne vurderingen svikter knærne hos Ola Borten Moe under vekten av sin egen materialistiske overtro. Her er en med nesegrus beundring for uhemmet produksjon av varer, energiutvinning og industrialisering. Produksjon må skje, selv om det går på bekostning av de betydeligste menneskelige og naturverdier. Derfor synes ikke Ola Borten Moe at det er riktig å hjelpe de rammede til et fortsatt liv i samsvar med deres eget ønske.

Les også

Vindanleggene på Fosen må rives

I stedet viser han til hvordan han mener overgrepet mot samene skal godtgjøres. Det gjør han ved å henvise til at Marte Mjøs Persen har sagt: «Man vil gjøre de endringene som skal til for å sikre reindriftens rettigheter. Og at beslutningen må være kunnskapsbasert». Dette er ansvarlig, sier Ola Borten Moe. Han som med sin erfaring fra det offentlige livet meget godt vet at dette ikke er noe annet enn ren og skjær uforpliktende politisk tungetale. Jeg stoler ikke på en offentlig person som til de grader viser seg som usann og uansvarlig.