Gå til sidens hovedinnhold

Vår tid er nå!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med koronapandemien tungt hengende over verdensøkonomien må forskningsbasert innovasjon og bærekraftig teknologiutvikling være en åpenbar vei gjennom krisen vi befinner oss i. Utfordringen er å være modig nok til å satse langsiktig.

Som ny daglig leder i Technoport, en forening som jobber for å fremme forskningsbasert teknologisk innovasjon, ble jeg både stolt og overentusiastisk når fagmiljø ved NTNU slapp det de hadde i hendene og i løpet av kort tid utviklet en ny NTNU-test for koronasmitte. I løpet av svært kort tid ble universitetet godkjent som produsent, og nå forsynes det norske helsevesenet med covid-19 tester fra en produksjonsblokk på Gløshaugen. Vanskeligere er ikke forskningsdrevet innovasjon – når det haster og man er modig nok. Kan vi lære noe av dette?

Det er lett å tenke at måneder med hjemmekontor, permitteringer, rullende oljemilliarder og frykt for massive nedleggelser av norske arbeidsplasser nå er over. Det er det ikke.

Finansminister Jan Tore Sanner gjestet nylig Trondheim for å redegjøre for Norges vei gjennom – og ut av koronakrisen. Det er ingen tvil om at forvalteren av den norske pengesekken er preget av alvoret.

For selv om SSB slår fast at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstengningen i mars, vil lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris, prege den økonomiske utviklingen i flere år framover. I USA er økonomien og det private forbruket nærmest i fritt fall. Også Norges viktigste samarbeidsland – Tyskland, har utfordringer. Etter en tiårsperiode med økonomisk vekst faller den tyske økonomien sannsynligvis inn i en resesjon. Bilsalget har kollapset, og det er en kritisk økonomisk faktor i et land som er like avhengig av bilproduskjon som Norge er av oljen.

Og det er her vi kan lære av NTNUs koronatest. Norge trenger flere bein å stå på. Sammen skal vi skape en grønn framtid med ny industri og nye arbeidsplasser, og tiden er nå. Teknologihovedstaden Trondheim med sine FoU-miljø og over 750 teknologiselskaper er selvskrevne bidragsytere. Våre kompetansemiljø innen marin- og maritimsektor, autonomi, energiomstilling, IKT, helse og digitalisering har den kompetansen som skal til for å gi Norge fart inn i omstillingen. Nettopp fordi vi har alle disse komparative fortrinnene, også når vi sammenligner oss internasjonalt, må vi satse på – og legge til rette for at forskning, verdiskaping og teknologiutvikling spiller på lag – også når vi trenger noe mer enn koronatester.

Forskning og innovasjon er ikke bare et tiltak for krisetider – det er en livsnerve inn i fremtiden. Enkelt nok fordi det lønner seg. Det gir penger i kassa, det skaper verdier og fører samfunnet vårt fremover. I 2019 dokumenterte Impello og Menon Economics økonomiske effekter av energiforskning. Med fire milliarder til konkrete prosjekter innen energiforskning viste det seg at det var skapt verdier for 16 milliarder kroner. En verdiøkning på 300 % og med et fremtidig potensial på mer enn 100 milliarder kroner.

Når forskning så tydelig skaper innovasjon, lønnsomhet, nye arbeidsplasser og et omstillingsdyktig næringsliv, hva er mer riktig å satse på akkurat nå, midt i koronatiden? Regjeringen snekrer i disse dager sammen et statsbudsjett for neste år. Der bør det også være langsiktige modige prioriteringer for å gi Norge flere bein å stå på, samtidig som vi bidrar til å løse verdens bærekraftsutfordringer. Teknologimiljøer er klare til å bidra. Tiden er nå.

Kommentarer til denne saken