Gå til sidens hovedinnhold

Våren kom senere til Trøndelag

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Den lange koronavinteren har langt om lenge begynt å slippe taket i Trøndelag. Tirsdag denne uken opphevet formannskapet i Trondheim den stramme koronaforskriften i kommunen. Det har mye å si for gjenåpningen i resten av Trøndelag. Det kommer vi tilbake til.

I skrivende stund er om lag 180 000 trøndere vaksinert med første dose og 120 000 med andre dose. Nesten alle trøndere over 65 år som kan og vil la seg vaksinere, er fullvaksinert med sine to stikk. De fleste mellom 55 og 64 år har også fått første dose. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det er mye som kan sies om vaksinasjonspolitikken. For eksempel at takten blir hva den blir, når vaksinasjonen baserer seg nesten utelukkende på Pfizer/BioNTech-vaksinen. Det står ikke på kapasiteten i kommunene til å gjennomføre vaksinasjonen.

Men faktum er at 40 prosent av befolkningen i Trøndelag allerede er mer eller mindre effektivt beskyttet mot alvorlig sykdom eller død. Det er en seier for den store innsatsen som samfunnet har lagt ned i bekjempelsen av koronaviruset. Helserisikoen ved et smitteutbrudd ser betydelig annerledes ut nå, sammenlignet med for noen måneder siden. Ingen smittespredning er uten risiko. Situasjonen var imidlertid ikke mer truende i Trondheim og Trøndelag enn at skjevfordelingen av vaksiner til Oslo-området ble stående uforandret. Nå mistenker vi ikke helsemyndighetene for tilgodese noen landsdeler mer enn andre, så det må tale for at risikovurderingen har vært ulik.

Et endret risikobilde må også ha noe å si når myndighetene skal veie smittevernbegrensninger mot borgernes rett til livsutfoldelse. Inngrepene må grunngis stadig bedre. Det kan vi ikke si å ha opplevd, enda mindre med den nedstengningen som nettopp har vært. Vi kan bare spørre oss hvilke menneskelige og økonomiske omkostninger samfunnet påføres som følge av overforsiktighet. Nå sies det at etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap, men det har ikke skortet på kritiske spørsmål. Vi er sikre på at koronakommisjonen vil granske de avveiningene som myndighetene har gjort.

Tilbake til formannskapet i Trondheim, så har det mest av alt vært påfallende hvor samstemt politikerne har vært. Til tross for at mer kunnskap og lavere risiko skulle tilsi det motsatte. Først var hele formannskapet samstemt om at situasjonen krevde drastiske tiltak, så om at tiltakene var overflødige. Hver gang var det på administrasjonens anbefaling. Det gir grunn til ettertanke om politikkens plass under koronapandemien.

«Når vinteren kommer, kan da våren være langt borte», spurte poeten Percy Bysshe Shelley. Nei, men det spørs om trønderne har måttet vente lengre på våren enn strengt nødvendig.

Kommentarer til denne saken