Gå til sidens hovedinnhold

Vårt ønske om å fjerne gjennomgangstrafikken i Midtbyen er ikke basert på en løgn

Tidligere varaordfører i Trondheim Ola Lund Renolen svarer Næringsforeningen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen drar opp igjen en gammel debatt med ny ammunisjon i Nidaros 24. juni. Han påstår mer eller mindre direkte at jeg som ansvarlig grønn politiker farer med løgn - forbannet løgn faktisk, det får ikke stå ubesvart.

Det er mange angrep og sidespark i Beisvågs kronikk, men det viktigste, og som kanskje er selve årsaken til den dype uenigheten, er at Beisvåg rett og slett ikke tror på det faktagrunnlaget som ligger til grunn for de politiske beslutningene som er tatt, og de langsiktige strategiene som kommunedirektøren jobber etter i Midtbyen – strategier som det er bred politisk enighet om. Dette skaper en ramme rundt diskusjonen, som nesten gjør det umulig å ta debatten. Når selve premisset for diskusjonen er så forskjellig, er det både vanskelig å diskutere og ikke minst å bli enig,

Beisvåg har valgt å sitere meg på at jeg gjentatte ganger har sagt
at vi vil ha bort gjennomgangstrafikken i Midtbyen. Det kommer jeg til å gjenta og gjenta så lenge jeg har pust igjen i kroppen. Vi har bygd tunneler fra Ila mot Stavne, vi har bygd Nordtangenten, og vi har bygd Strindheimtunellen blant annet for å lede gjennomgangstrafikken ut av sentrumsområdene. Jeg stiller meg mildt sagt svært forundret til at noen fremdeles ikke ønsker gjennomgangstrafikken ut av Midtbyen.

Les også

Løgn, forbannet løgn og statistikk. En bil er ikke bare en bil

Ingen er tjent med at vi har en stor gjennomgangstrafikk i Midtbyen. Dette er trafikk som går tvers gjennom byen uten å legge igjen en eneste krone – kun eksos, svevestøv og støy, som gjør det mindre trivelig for de som faktisk er i sentrum for å handle eller oppleve det rike mangfoldet av opplevelser man kan oppleve i Trondheim sentrum.

Det er komplett umulig å forstå at noen; næringsforeninga spesielt, ikke er med på visjonen om å redusere gjennomgangstrafikken.

Beisvåg påstår også at de store taperne når det innføres restriktive tiltak for å få bort gjennomgangstrafikken blir nyttetransporten, de som frakter varer, de som henter ut avfall og de som skal yte service. Jeg skjønner at Beisvåg ikke har nevneverdig tiltro til hverken den rødgrønne styringskoalisjon eller kommunedirektørens fagstab, men det er faktisk bestilt svart på hvitt i politiske vedtak at det skal legges til rette for varetransport og annen nyttetransport. Når alle de som bare bruker bygatene for å komme seg fra for eksempel Byåsen til Lade loses rundt så blir det jo nettopp større plass og bedre forhold for alle som har et ærend i Midtbyen –enten de skal handle, levere eller hente varer. Dette er den enkle logikken jeg ikke skjønner at man orker å kjempe imot.

Jeg skal gi Beisvåg et poeng, og det er kanskje den viktigste grunnen til at vi står så langt fra hverandre i denne saken. Hvor stor er denne gjennomgangstrafikken? Hvordan måles den? Vi er presentert et tall som sier at 53 % av all biltrafikk i Midtbyen er gjennomgangstrafikk – et urovekkende og alarmerende høyt tall. Beisvåg tror at de som har regnet ut dette tar feil, kanskje det er de som farer med løgn, attpåtil forbannet løgn. La oss si at Beisvåg har rett, tallet er ikke så høyt, noen har regnet feil, det er kanskje bare 25 % av alle bilene som kjører i Midtbyen som ikke stopper fordi de bare skal rett gjennom. Hvis det er tilfellet vil det ikke endre noe som helst, da er det fremdeles 25 % av trafikken vi har mål om å flytte ut av sentrum, fordi de bare er i veien for en mer levende midtby hvor plassen brukes til handel, byliv noe som skaper økt trivsel for de folkene som er der.

Når prosentandelen av gjennomgangstrafikken blir borte, uansett hvor stor den er, da blir det mer plass for de som faktisk skal dit.
Selvfølgelig, vil vi gjerne ha kvalitetssikrede tall og fakta på bordet før viktige beslutniger tas. Hvis det har seg sånn at Beisvåg har funnet en fei, vil vi gjerne studere det nærmere, men den tua vil aldri bli så stor at den velter hele lasset. Det handler om visjoner og hvilken midtby vi egentlig ønsker oss, og det er ingen som vil fjerne nyttetransporten – det er en myte, kanskje vil jeg driste meg til å kalle det en forbannet løgn!

Kommentarer til denne saken