Gå til sidens hovedinnhold

Vassfjell skipark lar det seg balansere med naturens tåleevne?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er snart gått 40 år siden anlegget åpnet, og at større endringer har blitt gjort. Tiden er inne, eller kanskje på overtid for å renovere. Verden er i starten av en pandemi, og stenging av land har bidratt til at vi mennesker har sett hva vi har gjort. Naturinngrep etter 12. mars i Norge er ikke det samme som før, og bør ikke bli det heller. Vi må endre vår handlingsmåte som mennesker, og tenke FN’s bærekraftsmål, beredskap og matvaresikkerhet. Vassfjell skipark brukes av barn- og unge for det meste, og renovere på en slik måte at balansen med naturens tåleevne er viktigere enn noen gang før. La skiparken bli et utstillingsvindu i så måte, det er mulig.

Vassfjellet er som en øy i et landskap fra et fugleperspektiv. Reguleringer, boliger og næring, har bidratt til at det blir mindre og mindre igjen av denne øya. Å sette en grense for hvor høyt en skal tillate inngrep, har kommunene hatt vansker med. Det grønne og uberørte, blir mindre og mindre. Fortsatt lever flere rødlistete arter i Vassfjellet av både planter og dyr, som en slags eksotisk paradisøy. Takket være en mineralrik berggrunn med kalkinnslag, som kommer organismene og økosystemet til gode. Dette artsrike økosystemet produserer populasjoner av arter, som kommer naturen rundt fjellet til gode, og som igjen får konsekvenser helt til Nidelva og Gaula møter Trondheimsfjorden.

Endring av leveforholdene for artene i Ulvtjønna, får konsekvenser for Nidelva, via Svallbekken eller Vulubekken. Ingen god konsekvensutredning er gjort for Ulvtjønna, vi vet ikke hva slags arter som hekker der, eller hvordan de bruker den. Den ble utredet en dag i oktober. De nyeste undersøkelsene, kartleggingene og studiene i området er ikke omtalt i referanselisten. Da er ikke siste års observasjoner av jerpe langs med bekkedraget hensyntatt. Og orrfuglens spillplass like øst for tjønna, er ikke omtalt. I 2004 opplevde jeg orreleiken på nært hold her, det var utrolig mange orrhaner. En unik naturopplevelse som har gitt minner for livet.

Salamander ble funnet på Tanem av en barnehage i mai i år. Den nærmeste lokaliteten for salamander ligger øst for Ulvtjønna. Spredningskorridoren for salamander er ikke kjent i Vassfjellet, naturlig nok. Den er ikke langs med Tullbekken og fjellfoten, og må være lengre opp i fjellet. Det ble funnet elvemusling i Nidelva for bare noen få år siden, som også er oterens habitat. De kan fint ha tilhold i Litjelva og Svallbekken, og er avhengig av stabil vannstand. På samme måte som ørret er det. Dette vassdraget produserer ørret til Nidelva, noe NVE fastslår. Forholdene for ørret må ikke svekkes med tanke på beredskap og matvaresikkerhet. Ulvtjønna er snart den eneste vannet med bekkesystemet som produserer ørret til Nidelva, som på 1950-tallet var kjent som en av Norges beste ørretelver. Vi må ha det som mål i 2020 at vi skal dit igjen. Bidraget Vassfjellet gjør for Nidelva er stort.

Skiparken har en glimrende mulighet til å utnytte artsrikdommen i barmarksesongen til noe positivt. Legge til rette for naturopplevelser, og bruke anlegget til dette. På samme måte som det å utvide anlegget i balanse med naturens tåleevne, og synliggjøre dette for besøkende, vil øke besøket til parken. Den blir en positiv omtale av parken, i stedet for nå. Vis frem for besøkende at dette er mulig, og forklar tiltakene som blir gjort. Bekken som kommer fra skiparken, og har sitt utløp nedenfor parkeringsplassen. Gjør noe ut av den, vis fram at det er ordnet opp i avløp. Beplant langs med bekkesidene, og ordne det vakkert, til samme tid som en rydder opp i de omtalte forholdene. Planlegg for bruk i barmarksesongen. Besøk Torsbustaden i Levanger og se hva de har gjort for å sikre bruk i barmarksesongen. Monter solcellepanel for å produsere energi, slik at ungdommen ser at en skipark kan utvides i takt med FN's bærekraftsmål. Lag en bussholdeplass, og legg til rette for at en kan reise kollektivt til Vassfjellet. Bygg et leskur som oppleves hyggelig og varmt etter en dag i fjellet, mens man venter på bussen. Dette har Växjö by gjort studier på. Hyggelige og oppvarmete leskur fører til at flere reiser kollektivt. De store parkeringsplassers tid er over. Skal en ha en stor parkeringsplass, så planlegg at plassen kan benyttes til flere formål. Her i barmarksesongen til alt fra konserter, til hundeutstilling og messer. Da må det være lagt opp til elektrisitet er enkelt, samt tilstrekkelig med toalettkapasitet. Allerede der kan solcellepanelet være praktisk. Parkeringsplassen må være slik laget at smeltevann fanges opp, og renses før det når den unike Litjvollmyra og Svallbekken. Etabler fangdammer, og gjør det vakkert og fortell besøkende at dette er et tiltak for å hindre forurensing fra bilene å nå vassdraget.

Vis fram til besøkende at en skipark kan være i balanse med naturens tåleevner. Det gir godt renomme.

Kommentarer til denne saken