Hverdagshistorier fra norske veier i 2022: Jonathan (15) som klatret ned i et veihull ved Modalen. Han er 180 centimeter høy, men fikk god plass i veihullet – han hadde jo lyst til å prøve å få skuldrene nedi også. «Det sa jeg at han ikke fikk lov til», sa faren Tom Kristian Thorsen til NRK. Da Vegvesenet dro ut for å merke stedet som farlig fant de ett hull til 100 meter lenger oppe i dalen.

For et par uker siden ble E6 ved Vegset i Snåsa stengt, etter at et 40 meter bredt steinras sperret veien. Raset gikk midt på natten. Det var tredje gang på få måneder hvor E6 ble sperret her.

I slutten av mai ble E6 over Kvænangen i Troms og Finnmark stengt, etter at en bro ble ødelagt av flom. Eneste omkjøringsmuligheten var via Finland.

Disse eksemplene er ikke uvanlige. De viser hvordan forfallet på norske veier har gått så langt at det nå trengs 100 milliarder kroner for å hente opp vedlikeholdsetterslepet. De aller største behovene finner vi på fylkesveiene.

Regjeringen har lovet å ta fatt i problemet. Status nå er at det skal utarbeides en oppdatert oversikt over veikvaliteten i Norge. Deretter skal regjeringen «utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet», både på riksveiene, og på fylkesveier, det siste i samarbeid med fylkeskommunene.

Det vil kreve betydelig økte budsjetter og at politikerne forplikter seg til å følge opp egne lovnader. Fylkeskommunene må få mer midler til veiene, men også økt press for å gjøre jobben godt nok. Så langt har ikke fylkene evnet å følge opp det vedlikeholdsansvaret som følger med å eie en vei. Derfor mener NAF at om ikke fylkene greier å fjerne dette etterslepet innen 2030 så bør staten overta ansvaret for disse veiene.

NAF mener at en større del av veimidlene må dreies over mot vedlikehold. Når vi spør folk hva de ønsker at politikerne skal prioritere, så er det å vedlikeholde dagens veier. I dag går bare en av fem kroner som brukes til vei, til vedlikehold. Vi forventer at regjeringen tar sine egne planer på alvor og prioriterer veivedlikehold høyere.