Gå til sidens hovedinnhold

Vel talt, Tommy Reinås

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg er ingen tilhenger av verken MDG eller mye av det politiske syn Reinås har gitt uttrykk for i media. Men i Trønder-Avisa 2. desember kommer Reinås med ett utspill som jeg ikke har vansker med å støtte – nemlig å stoppe lønnsfesten for fylkespolitikere ( gjerne ta med alle kategorier politikere og alle som lever av politikk som yrke).

Jeg har opp gjennom livet vært medlem i noen politiske partier, og har deltatt i det politiske arbeid på fritiden og uten godtgjørelse. Jeg har erfart en rekke ganger at de som får fremtredende politiske verv ikke alltid innehar en relevant kompetanse for å styre kommuner – fylkeskommuner og landet.

Svært mange får verv som stort sett bunner i evnen til å ta ordet på politiske møter og passe på at partiboka er holdt i orden. Ett annet moment er å sørge for å få omtale i media. Yrkeserfaring er en mangel hos mange fremtredende politikere, utdannelsen kan være svært bra hos enkelte, men sånn passe hos minst like mange.

Og da er det jeg sier meg enig med Reinås ønske om å fryse lønna til fylkespolitikere på 878 000 kr i året. Altså 89% av en stortingsrepresentants lønn.

Så leser jeg på neste side i T-A samme dag at det er en skrikende og tiltagende mangel på sykepleiere i alle kategorier. Dette er det Ingvild Kjerkol som sier i intervju om den kritiske mangel på sykepleiere og om vanskene kommuner har med å få utdannet nok pleiere.

Ikke noen nyhet akkurat!

Ja ha – jeg har sjekket og fant fort ut at gjennomsnittslønna til sykepleiere er 537 000 kr i året.

Sykepleiere har en utdannelse på minst 3 år pluss praksisår, og spesialsykepleiere enda lenger.

Jeg skulle ønske alle typer politikere var like godt rustet før de tok på seg ett verv.

Jeg spør meg da: Hvem fortjener sin lønn mest? Er det politikere som mer og mindre tilfeldig har oppdaget at politikk er lønnsomt og kan åpne mange dører etter endt karriere – eller er det sykepleierne som står på døgnet og året rundt, og spesielt nå i disse epidemitider?

Jeg er for min del ikke i tvil etter å ha fått hjelp og bistand fra det norske helsevesen en del ganger opp gjennom livet. Alle ansatte i helsevesenet fortjener en lønn som står i forhold til utdannelse – ansvar og ubekvem arbeidstid.

Så hos meg skårer politikere langt mindre på min popularitetsliste, enn mange andre yrkesgrupper som fortjener langt bedre lønn, og større respekt fra oss alle.

Begrepet «hverdagshelter» bør minne oss på det.

Kommentarer til denne saken