Velferdsmiks, myter og fakta

Foto:

Av
DEL

MeningerPensjonert Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Trondheim, Svein Olav Aarlott skrev 22. juli et innlegg med angrep på private leverandører i den offentlige eldreomsorgen. Han legger i stor grad skylden for de store dødstallene i Sverige forårsaket av Covid-19 blant eldre på de private leverandørene.

I den anledning referer han til Oslo og siterer undertegnede, som er Høyres helse og sosialpolitiske talsmann i Oslo bystyre.

Problemet med Aarlotts innlegg er at han kommer med påstander som gir leserne et etterlatt inntrykk av at problemene skyldes de private, det har han ikke grunnlag for å mene. Man sitter igjen med et inntrykk av at de private dominerer eldreomsorgen, men fakta er at 80% fortsatt er i kommunal regi, men noe høyere i Stockholm. Ifølge Barbro Karlsson i Eldreforvaltningen, som har ansvaret for eldreomsorgen i Stockholm, avvist i et intervju at det høye innslaget av private har noe å si.

Karlsson uttaler at de ikke har sett noen forskjell mellom offentlige og private og at dette ikke er noen problemstilling. Karlsson henviser i intervjuet til en intern oversikt fra Stockholms stad fra 5. mai som viser marginale forskjeller mellom smitte på sykehjem drevet av kommunen versus private.

Karlsson sier også at private kommer bedre ut enn offentlige i årlige kvalitetsmålinger, og at private i snitt har noe lavere andel midlertidige ansatte og et høyere utdannelsesnivå. Ifølge den svenske statens «Social Board’s» kvalitetsmåling av eldreboliger kommer private bedre ut enn kommunale på 22 av 29 parametere.

De private i Sverige var tidlig ute med tiltak. Både Attendo, Norlandia og Ambea, som eier norske Stendi, var for eksempel tidlig ute med besøksrestriksjoner på sine sykehjem, før både norske og danske myndigheter og hele tre uker før svenske myndigheter innførte dette.

Jeg er for øvrig enig i Aarlott i en ting, det er altfor mange leverandører i Sverige, han nevner 91 leverandører av hjemmetjenester i Stockholm. I Oslo har vi sett en gradvis reduksjon fra 6-7 til nå 4 leverandører med avtale med kommunen. De senere årene har vi hatt 4 private leverandører av sykehjemstjenester. Det er en stor fordel å ha få, men store selskaper som leverandør. Dette er selskaper som driver hundrevis av virksomheter i en rekke land og dermed har bygget sterke organisasjoner, kompetanse og systemer til glede for beboerne.

Ingen kommune i Norge har mulighet til å bygge en tilsvarende organisasjon og tilegne seg så mye erfaring som disse selskapene kan. Så ser vi også at i Oslo har private kommersielle aktører høyere sykehjemsbemanning og fagdekning sammenlignet med både kommunale og «ideelt» drevne sykehjem. Dette er kontraktsfestet og måles månedlig. De rapporterer til kommunen på andel heltidsstillinger, tariffavtaler og betingelser. Uten konkurransedyktige betingelser hadde de aldri klart å rekruttere kvalifisert personell.

De driver i henhold til kontraktene vi har med sine oppdragsgivere, og kommunene har tett og jevn oppfølging av bemanning og kvalitet. Høyre er for valgfrihet og mangfold, men fortsatt offentlig finansiert, slikt at lommeboken ikke skal være avgjørende. Alle skal ha lik mulighet til å ha glede av fritt brukervalg i eldreomsorgen.

Artikkeltags