Fristen for søknader til videregående utdanning er like om hjørnet. Tiendeklassinger over hele landet står foran et av livets store valg, og valg av utdanningsretning er ikke enkelt, verken for den som skal ta valget eller de som skal gi råd.

Flere undersøkelser viser at det er et enormt behov for fagarbeidere. Det gjelder også her i Midt-Norge. Blant annet i Byggenæringens Landsforenings Fremtidsbarometer for 2018 svarte 38 prosent av bedriftene at de ikke får tak i ansatte med fag- eller svennebrev. 17 prosent av bedriftene får ikke tak i lærlinger.

Også i NHOs perspektivmelding er det tydelig hva som trengs i det norske arbeidslivet. De beregner at Norge trenger én million nye jobber fram mot 2060. Byggenæringen sin andel av dette er omtrent 1 prosent, det vil si 100.000 nye ansatte. I tillegg skal vi erstatte de 234.000 som trolig blir pensjonister før 2060. Bedriftene ønsker allerede i dag å rekruttere flere fagarbeidere enn de får tak i.

Den som velger yrkesfag, har derfor svært gode utsikter for å få en trygg jobb og gode karrieremuligheter. Det gir også mange spennende muligheter innen et bredt spekter av bransjer.

For eksempel innen restaurant- og matfag er det et stort behov for fagarbeidere. For ungdommer som vokser opp midt i «Norges største matfat» er det kanskje ekstra stas å utdanne seg innen denne bransjen. Aldri før har det vært så stor aktivitet, og så mye spennende som skjer i regionen på denne fronten. Trøndelag har blitt en verdenskjent matregion, nettopp på grunn av samarbeid mellom kunnskapsrike fagpersoner med lidenskap og stolthet til faget sitt.

Vi er ikke bekymret for at fagarbeideren skal bli arbeidsledig i fremtiden. Tvert imot, så er bekymret for om tilgangen på fagarbeidere blir god nok. Etter som vareproduksjonen blir mer effektivisert fremover, vil produktivitets- og inntektsveksten omsettes i høyere etterspørsel etter tjenester. Dette gjør at også verdien på fagarbeideren stiger tilsvarende.

Det er også store fordeler ved å være ute i jobb allerede som 20-åring, med fast og stabil inntekt. Spesielt vil vi oppfordre foreldre og ungdommer til å sjekke lønnsnivået til fagarbeidere. Det er mye bedre enn de fleste er klar over innenfor mange yrker. I tillegg til at man som fagarbeider får en spennende og variert arbeidsdag, gir fast jobb og trygg inntekt allerede tidlig i 20-årene også rom for å spare opp egenkapital som kommer godt med til boligkjøp og en god privatøkonomi.

Det er helt avgjørende for Norges fremtidige velferdsnivå at ungdom velger utdanningsløp som næringslivet etterspør, og fag- og svennebrev er blant de mest etterspurte blant NHOs medlemsbedrifter. Vi anbefaler derfor alle som står overfor et av sine mest krevende valg i livet om å vurdere å velge yrkesfag – et trygt valg for fremtiden.