Under overskriften «Hva tenner trønderen?» skriver Trønderdebatt-redaktør Snorre Valen en kommentar om hvorfor valgdeltakelsen ikke er høyere.

Som Høyres gruppeleder i Fylkestinget vil jeg gi honnør for et interessant spørsmål. I forkant av forrige valg hadde Senterpartiet suksess med å love å stoppe sentraliseringen. Når Marit Arnstad lovte at de ikke ville sitte i en regjering som tillot bensinpriser over 20 kroner per liter tente det nok mange velgere. Men vi har sett hva som har skjedd etter valget når løftene ikke er fulgt opp.

Les også

Hva tenner trønderen?

Oppslutningen om Senterpartiet, og regjeringspartner Arbeiderpartiet, har stupt. Det som trakk velgere til valglokalene ved et valg kan bidra til desillusjonerte velgere og mindre valgdeltakelse ved neste valg. I dette ligger kanskje en av politikernes største utfordringer. Det loves mer enn en kan holde, og det opplever nok velgerne som et tillitsbrudd.

Derfor tenker jeg at det «kjedelige» ofte kan være det beste. Det er kanskje ikke mest «sexy» å prioritere mere penger til fylkesveiene slik at både folk og varer kommer raskt frem og trygt hjem. Slike forslag er kanskje ikke det som skaper overskrifter i media. Når Høyre foreslår dette år etter år etter år i sine budsjetter er det trygt og traust, men forhåpentligvis også tillitvekkende. Når vi nå har mange kriser bruker ikke mitt parti Høyre de store ordene, og de lettvinte løsningene. Jeg tror det er riktig. Erna Solberg er kanskje ikke den som tenner velgerne med lovnader, men hun har skapt tillit til at landet styres trygt i vanskelige tider.

Høyre i Fylkestinget arbeider ufortrødent for såkalte profilskoler, skoler som spesialiserer seg på fag og studieretninger det er behov for i våre ulike lokalsamfunn. Men det er slike «kjedelige» saker som gjør hverdagen og lokalsamfunnene våre bedre. Det er kanskje naivt å ha troen på at langsiktig og grundig politisk arbeid uten stadige reverseringer og løfter man ikke kan holde også vil bidra til høy valgoppslutning. Men Høyres oppslutning på meningsmålingene etter det siste valget tyder på at vi gjør en del rett.

Lokalt i Trøndelag kan det naturligvis være andre forhold som påvirker valgdeltakelsen. Både i Trøndelag fylke, i Trondheim kommune og mange andre kommuner har Arbeiderpartiet, ofte sammen med Senterpartiet styrt sammenhengende altfor lenge. Det kan skape en likegyldighet blant velgerne som fort vil tenke at det spiller ingen rolle om vi stemmer eller ikke. Man kan være kritisk til maktpartiene, men har mistet troen på påvirkning. I Trøndelag fylkesting har Ap og de andre maktpartiene sikret seg alle komitéledervervene og slik bidratt til dårligere arbeidsbetingelser for de av oss som vil ha andre løsninger.

Et av spørsmålene som Valen stiller er om media er flinke nok til å ivareta sin oppgave. Tja er de det? Jeg utfordrer i alle fall media til å bidra til mindre politikerforakt og en litt mer opplyst debatt. Dette kan gjøres ved å skrive om politiske saker der både flertallet og mindretallets forslag belyses og kommenteres. Det er trolig mer interessant å vite hvorfor en politiker stemmer på en bestemt måte, hva et parti mener, enn å bruke spalteplass på at en stortingsrepresentant ønsker seg mer poteter i kantina.

Til slutt vil jeg peke på at de politiske partiene består av tusener av vanlige trøndere. Det er helt vanlige mennesker som skaper politikken, velger kandidater og driver valgkampen. For å få flere til å være politiske aktive bør kanskje de politiske partiene gå litt i seg selv. Er vi gode nok til å ha interessant aktivitet i våre lokallag? Klarer vi å skape arenaer som gjør at folk ønsker å bruke sin tid og sine ressurser på lokalpolitikk i stedet for andre aktiviteter? Lykkes vi bedre med dette vil kanskje flere bruke tid på lokalpolitikk og gi sine innspill til utviklingen av sine lokalsamfunn.

Troen på enkeltindividet, og det enkelte individs rett til å ta egne valg ble avgjørende for at Høyre ble mitt politiske «hjem» Mennesket må komme før systemene!

Det er nå listene til neste valgperiode settes opp og programmene utformes. Det er nå du bør melde deg inn, gjerne i Høyre, for å påvirke valget og valgoppslutningen.