I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår regjeringspartiene å sikre bevilgningen til bygging av ny E6 på strekningen Ranheim-Åsen, med selskapet Nye Veier AS som ansvarlig for utbyggingen. Delprosjektet Åsen-Kvithamar er planlagt med byggestart ved årsskiftet 2020/2021, med ferdigstilling i årene 2025/2026. Denne utbygging vil lage en bedre veiforbindelse mellom Innherred og Trondheim. Venstre vil derfor sikre at en ny vei på strekningen står ferdig innen 2026.