Trøndelag fylkeskommune foreslår å legge ned linjene for teknisk allmennfaglig utdanning (TAF) og kjemiprosess og laboratoriefag ved Levanger videregående skole. Levanger Venstre oppfordrer fylkestinget til å slå ring om disse to viktige studieretningene i Levanger. Det ligger et særlig ansvar på Ap og Sp som har flertall i fylkestinget.

En nedleggelse av disse fagene vil ramme bredere enn at de bare blir fjernet fra Levanger videregående skole. Venstre er spesielt bekymret for at næringslivets behov i regionen ikke vil bli ivaretatt dersom linjene blir tatt bort fra Levanger.

Kjemiprosess- og laboratoriefag utdanner sentral kompetanse til bedrifter som TINE, Norske Skog, Biokraft og så videre., mens TAF representerer et mer praktisk løp fram til studiekompetanse enn tradisjonell studiespesialisering.

Innherredsregionen er et industrielt tyngdepunkt i Trøndelag fylke, noe som også innebærer at industribedriftene må ha relevante utdanningstilbud i nærmiljøet. Venstre vil derfor beholde disse to viktige utdanningstilbudene i Levanger.