Gå til sidens hovedinnhold

Venstres avisarv til beste for mediemangfoldet!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avislesere på Steinkjer og i hele nord-fylket skal kunne lese både om seg selv og naboen i mange år framover. Det krever klokt eierskap, kunnskapsrik styring og evne til omstilling i det lokale mediemangfoldet.

Steinkjer er heldig. Steinkjer og resten av Nord-Trøndelag har fått i fanget et mediemangfold når Polaris nå setter i gang en nettavis på Steinkjer. Det gavner innbyggerne, dagens lesere og kommende mediekonsumenter. To aktører kan skape en sunn konkurranse, og der stiller Trønder-Avisa sterkt med sin posisjon, nettverk og historikk - samt en bukett av lokalaviser pluss Namdalsavisa i Namsos.

Jeg registrerer at flere gjør analyser av hva som skjer, hvorfor det skjer og at det skjer nå. Jeg tar min del av skylda for at denne konkurransen kommer nå. I vår overtok jeg som styreleder i LL Inntrøndelagen, selskapet som eier 38 prosent av Trønder-Avisa. Med årets generalforsamling avsluttet LL Inntrøndelag en historie som strekker seg tilbake til 1900, da en rekke Venstre-menn (og forhåpentligvis noen kvinner) betalte inn kapital for å utgi avisa Mjølner (fra 1923 Inntrøndelagen). Etter bombingen i 1940 samlet avisene AS Nord-Trøndelag, eid av Senterpartiet og LL Inntrøndelagen, eid av Venstre, seg under felles tak og ga ut avis sammen, som senere fikk navnet Trønder-Avisa. I lang tid skiftet redaktørene på å skrive leder – med hvert sitt politiske ståsted i sentrum av norsk politikk.

LL Inntrøndelagen ble skapt i det samme miljøet som utformet konsesjonslovene, ga kvinner stemmerett og barn utenfor ekteskap arverett. Det samme miljøet arbeidet for utvikling av et framtidsrettet næringsliv, edruskap og norsk språk. Hundre år senere møter vi andre utfordringer. Pressestøtten til partiavisene opphørte på 90-tallet, da jeg var redaktør og daglig leder i Venstrepressen. Da forsvant alle partienes pressekontorer. Avisenes partitilhørighet er kanskje ikke helt glemt i dag, men synes ikke godt i avisspaltene. Heller ikke bør partitilhørighet vises på eiersiden eller i styrerommene. Dette var bakgrunnen til at vi i LL Inntrøndelagen, selskapet som eier 38 prosent av Trønderavisa, har hatt en klar oppfatning i at det politiske eierskap av avisen er et tilbakelagt stadium.

Det har rykket kraftig i den liberale foten når partimedlemskap har vært krav for å få lov til å kjøpe en aksje i en avis. Derfor har vi - etter en lang prosess - endret våre vedtekter slik at det ikke kreves Venstre-medlemskap for å kjøpe eierandeler LL Inntrøndelagen. Og i den forbindelse kom Amedia (eid av Sparebankstiftelsen) inn på eiersiden sammen de av oss som valgte å ikke selge oss ut, men som ville være med å legge videre premisser og styring av avishuset Trønder-Avisa.

Hvordan skal eierskapet i AS Trønder-Avisa forvaltes i årene som kommer?

LL Inntrøndelagen eier sammen med Polaris Media (ca 10 prosent) og majoritetseier AS Nord Trøndelag (ca 52 prosent) selskapet Trønder-Avisa AS. AS Nord-Trøndelag ligger litt etter oss i løypa, men jeg har tro på at AS Nord Trøndelag som har krevd, ikke bare medlemskap i Senterpartiet, men også aktivt medlemskap. Dette har betydd at bare den indre kjernen i partiet har fått kjøpt de få aksjene som har vært omsatt. Jeg må ærlig si at jeg synes det har vært litt fremmed å se ledende lokalpolitikere bekler viktige eierposisjoner i en mediebedrift som også skriver om de samme ledende politikerne. Men som sagt, tror jeg at tiden også er moden for et nytt og bredere eierskap for den viktigste mediebedrifteni Trøndelag som dekker nordfylket.

Dagens utfordringer i avis-Norge krever mye av oss som styrer. Det skal tas strategiske grep og gjøres vesentlig endringer som kan skape grunnlag for videre vekst i konkurranse med sterke internasjonale aktører som Google og Facebook, samt etterhvert ganske så mange aktører uten etterlevelsen av redaktørplakaten eller vær-varsom-plakaten. Skal Trønder-Avisa møte konkurransen, trenger vi aktive, kompetente eiere som står sammen og tenker avishuset beste til enhver tid. Her bør lokalt eierskap gå hånd i hånd med større aktører.

Lokal konkurranse har alltid skjerpet journalistikken. Som ung journalist synes jeg alltid det var gøy å grave fram saker som konkurrenten ikke maktet. Trønder-Avisa har nå løftet næringslivsjournalistikken og startet Trønderdebatt - begge to grep som klart har styrket posisjonen.

Grepene som gjøres og strategiene som legges er vesentlige for møte den harde konkurransen i de digitale kanalene. Omstillingen krever noe av oss som eiere og styremedlemmer. Vi i styret skal bidra til forretningsutvikling, en solid økonomi og skal legge premisser for at avisen blir det gode produktet som dagens og morgendagens lesere skal velge. Jeg kan heldigvis sitte overalt og få Trønder-Avisa servert digitalt. Og vi må utvikle oss videre digitalt samtidig som vi forvalter både økonomien og de ansatte godt. Dette er et styreansvar.

For meg vil den viktigste avisarven fra Venstre være å sette Trønder-avisa ytterligere i stand til å gi folk i tidligere Nord-Trøndelag den avisa de har fortjent og sette hele avishuset i stand til å møte den skjerpede konkurransen fra omverdenen. Vi i LL Inntrøndelagen tar dette oppdraget på alvor, selv om jeg som styreleder antakelig ikke anses som lokal, da jeg bare har hjertet i Trøndelag, men husrom på Østlandet.

Kommentarer til denne saken