Gå til sidens hovedinnhold

Verdalselva i rør?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nei, og atter nei!

I 2019 ble vedtok kommunestyret mot SVs og MDGs to stemmer å «be rådmannen evaluere konsekvensene av den varige verningen av Verdalsvassdraget. Rådmannen skal også vurdere mulighetene for en prosess hvor Verdal kommune søker å få opphevet det varige vernet av Verdalsvassdraget». Det var Arbeiderpartiet som fikk dette forslaget vedtatt under budsjettbehandlingen.

Det overraskende er at både ordføreren og Arbeiderpartiets gruppeleder allerede nå hevder å vite at en kraftutbygging vil redusere faren for flomskader i Verdalsvassdraget - lenge før vi har fått noen form for utredning av kommunedirektøren eller uttalelser fra NVE og miljødepartementet.

Jeg skal være forsiktig med å komme med påstander, men vil heller legge fram noen tanker: Innsvatnet er regulert, men allikevel klarer man ikke holde igjen nok vann til å kunne forhindre flomskadene i Vuku. Hvor store må ikke vannmagasinene være? Vi snakker neppe om små terskler i elva, vi nærmer oss heller vannmagasin av en størrelse som vil endre store deler av vassdraget. Og at dette skal kunne bedre laksefisket i Verdalselva? Når inngangen til Trondheimsfjorden er fylt av laksemerder?

Det hadde vært bedre om Arbeiderpartiet, da de satt med flertallet, og Senterpartiet, som har flertall, hadde brukt tid og ressurser på å la flomvern være en varm potet hos NVE - en sak som aldri ville fått ro før flomvernet var på plass.

Kommentarer til denne saken