Det er enkelt å glemme i disse tider, men jeg tror nettopp derfor det er viktigere å nevne: Din verdi er ikke definert av hva du klarer å produsere for kapitaleierne.

La meg si det igjen: Du er ikke et dårligere menneske enn direktøren i Vy fordi du jobber i kassa. Du er ikke et dårligere menneske enn legen fordi du ikke fullførte videregående. Du er ikke et dårlig menneske.

For, menneskeverdet springer ikke ut av vitnemålet, grunnskolekarakterene eller skoene du har på deg. Menneskeverdet, din helt unike verdi og ditt bidrag til verden, springer ut av deg; det springer ut av at du eksisterer akkurat nå. At du deler denne jorda med meg, og alle andre.

Vi er alle tenkende mennesker, med hjerter, drømmer og ambisjoner. Tanker og håp; ting som bare eksisterer inni oss, men som vi likevel deler. Det er egentlig litt svimlende å tenke på. Likevel, selv om det er svimlende, er det helt fenomenalt.

Tenk på alle drømmene vi kan virkeliggjøre, alle håpene vi kan tenne og alle samtalene som springer ut av dem. Gjennom flere tiår med kamp har vi, menneskeheten, vært på en lang reise drevet av disse konseptene. Håp la grunnlaget for drømmen; drømmen om et Norge hvor hver eneste person, fra datteren til bankdirektøren til sønnen av vaskeren, kan leve frie liv.

Ikke frie i FrP-forstand; arbeiderklassen står ikke sammen i solidaritet for å kjempe gjennom vannscootere. Vi står sammen fordi vi vet at det finnes land som USA, hvor enorme kapitalkrefter legitimt mener at du og ditt liv, alle dine tanker, ikke er mer verdt enn prislappen på medisinen din. Det dør godt over 70.000 mennesker av diabetes i USA årlig; en sykdom som jeg selv har. I Norge er denne medisinen enkelt tilgjengelig og selv når pandemien tvinger det storkapitalistiske USA i kne, slipper jeg å frykte for mitt liv. Fri for frykt, og fritatt dødsdommen diabetes ellers ville vært; frigjort av fellesskapet.

Frigjøringen må være universell.

La meg gjøre det klinkende klart: Alle er ikke fri når det finnes mennesker i vårt land som går rundt med enorme smerter og som ikke har råd til å oppsøke tannlege. Alle er ikke fri når kameraten min kikker seg to ganger over skuldra på gata, kun fordi han har mørk hud og er politisk engasjert. Alle er selvsagt ikke fri før kvinner selv kan avgjøre hva de vil gjøre med kroppene sine, på akkurat samme måte som vi ikke er fri før.vi finner ut hvordan hindre at så mange menn tar livene sine.

Det finnes de som vil fortelle oss at det er greit at kameratene våre må ligge oppe natta før leia må kreves inn mens han venter søvnløst på neste oppdrag fra bemanningsbyrået. Noen vil faktisk påstå at det er akseptabelt at hjemløse nordmenn kan fryse i hjel, samtidig som Norges rikeste nærmer seg å bli nullskatteytere ved å investere i bolig. Det finnes mennesker som vil fortelle deg at mennesker er kostnader for samfunnet fordi de ikke har tatt utdanning eller har en jobb.

De tar feil. Du er uvurderlig og du fortjener alt godt; du er menneske og sammen står vi i kampen mot all verdens elendighet og urett.