Det siste halvannet året har Norge stått i den største krisen siden 2. verdenskrig. Selv om det lysner og vi gradvis åpner opp samfunnet, er fortsatt 150 000 mennesker helt eller delvis ledige. Vår viktigste jobb er å få fart på Norge og folk tilbake i jobb. Det siste et arbeisliv i knestående trenger, er rødgrønne skatteøkninger i mange-milliardklassen. Gjennom åtte med Erna Solberg har vi gitt mer penger til velferd, samtidig som folk har fått beholde mer av egne penger.

Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller. Den største forskjellen er mellom de som har jobb og de som står utenfor. La det være klart: De som har mest, skal bidra mest. Det gjør de også med Høyre i regjering. De ti prosent rikeste i Norge står for ca. 40 % av all personskatt. Faktisk bidrar de litt mer nå, enn under den rødgrønne regjeringen. Samtidig som folk og bedrifter har fått beholde litt mer av egne penger, ser vi at skatteinntektene totalt sett har økt. Skatteinntektene har økt med nesten 90 milliarder kroner.

Mer skatt betyr ikke automatisk mer velferd. Med Høyre i regjering har vi latt folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Vi har senket skatter og avgifter med 34 mrd kr for å legge til rette for økt aktivitet og vekst i jobber over hele landet. Og vi har gjort forenklinger for næringslivet på 28 mrd kr. En gjennomsnittsfamilie har fått 14 000 kr mindre i årlig skatt og totalt 66 000 kr mer å rutte med sammenlignet med skattenivået i 2013.

Samtidig har antallet lærere økt, flere fullfører videregående, helsekøene har gått ned. Det er flere politifolk enn før og forsvaret er bemannet opp. Vi har doblet bevilgningene til samferdsel og bygger mer vei, langt raskere og rimeligere enn Ap og Sp gjorde før. Det er slike grep som skaper rom for å gi skattelettelser til alle, som igjen skaper jobber og aktivitet. Det er noe vi trenger mer av, ikke mindre.

Formuesskatt på arbeidende kapital er en særnorsk skatt på jobber, på anleggsmaskiner, kyr på båsen, båter i opplag og varer på lager. Dagens formuesskatt er i praksis en diskriminering av norsk eierskap og favorisering av utenlandsk kapital. De som rammes hardest er ryggraden i norsk arbeidsliv, de som sysselsetter flest: De små og mellomstore familieeide bedriftene over hele landet. En utenlandsk eid bedrift på Hitra i Trøndelag slipper formuesskatt mens den norskeide naboen må betale, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. Siden disse konkurrerer i det samme markedet, sier det seg selv at den norske bedriften har en betydelig konkurranseulempe.

Venstresida forteller ikke at de vil øke skattene for bedrifter og folk med fra 7 mrd kr årlig til fra 22 mrd kr og oppover. Heller ikke at de vil bli avhengig av partier som Rødt og MDG som vil øke skattene enda mer, med over 30 mrd kr årlig. Veien tilbake til det rødgrønne Soria Moria er brolagt med massive skatteøkninger for bedrifter og folk.

Det siste et næringsliv og permitterte trenger på veien ut av koronakrisa er en massiv skatteregning. Det som trengs er en politikk som legger til rette for vekst og å skape flere trygge jobber i private virksomheter, jobber som bidrar til statsbudsjettet. Verdiene må skapes før de kan fordeles. Det synes den rødgrønne venstresida å ha glemt.

Erna og Høyre har styrt landet trygt i denne krisen. Sammen skal vi få fart på Norge igjen. Arbeid til alle er jobb nr. 1. Da må vi skape mer og inkludere flere. Det er Høyres viktigste prosjekt. Vil du har trygghet og forutsigbarhet for egen økonomi og for jobben din, vil du ha en borgerlig stemme fra Nord-Trøndelag på Stortinget og Erna som statsminister, da må du stemme Høyre!