Gå til sidens hovedinnhold

Verdsett bonden og norsk matproduksjon!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Året som har gått bør være et tydelig signal på økt fokus omkring vår selvforsyningsgrad, og at vi nå må ta bønder og norsk matproduksjon på alvor. Bonden er ryggraden for å sikre mat til det norske folk. Skal vi sikre rekruttering og et bærekraftig landbruk er vi også nødt til å sikre akseptable økonomiske og sosiale vilkår for bonden.

Det ligger også store investeringsbehov i landbruket, både for optimalisering av produksjon, for å innfri nye krav til miljø og dyrevelferd og for å avlaste et stort arbeidspress og slitasje på norske bønder. For å dekke disse behovene må landbruket tilbys en økonomi som kan forsvare investeringene, og i tillegg gis akseptable vilkår for svært lange og mange arbeidsdager.

Landbruket er Norges viktigste næring, først og fremst for å sikre mat til det norske folk. I tillegg sysselsettes ca 100.000 personer i primærnæringen og matindustri. I tillegg kommer transport, leverandørledd og annen industri knyttet til landbruket. Tilstrekkelig investeringskapital vil være avgjørende for å sikre fremtiden for norsk landbruk og den sysselsetting det medfører. Alternativet vil være ytterligere reduksjon av både antall gårdsbruk og sysselsetting, og forsterkning av de demografiutfordringer vi står ovenfor.

Landbruket i Trøndelag står for en stor andel av Norsk matproduksjon, og Trøndersk matmanifest slår fast bevaring, bygging og videre utvikling av matproduksjon og matkultur i regionen. Innherred er selve kjernen i Trøndersk landbruk, og en svært viktig bidragsyter til norsk forsyning med mat. I tillegg er Trøndersk matfestival og «et sted nær deg» et stort satsingsområde, ikke minst også som Europeisk matregion i 2022. Det ligger i denne satsingen et stort potensial i både videreutvikling, økt foredling og sysselsetting. Det betinger at våre dyktige bønder har sikkerhet for å investere i framtida, og vilkår som sikrer at våre ungdommer finner verdi i videre drift og et liv som bonde.

Vi støtter bondens kamp for økt verdsetting av norsk matproduksjon.

Kommentarer til denne saken