Se oss! Hør oss! Verdsett oss!

Hvorfor? I et yrke vi har valgt selv? Hvorfor krever vi nå mer lønn? Jeg skulle gjerne betalt huslånet med tre store applaus og fire klapp på skuldra, men banken godtar ikke det.

I alle byggverk er grunnlaget og grunnmuren essensiell for hvor godt bygget står rustet mot vær, vind og andre utfordringer. Mennesket som byggverk er avhengig av hva som skjer i de første leveårene

Hva gjør vi i barnehagen som er så viktig da? Vi gjør barna rustet for skoleårene og resten av livet, vi danner et solid fundament. Ikke bare språk, empati og samfunnsdeltagelse, men også verktøy for å håndtere utfordringer som oppstår i livet.

Enhver fredsmegler burde jobbet et år i barnehage, minst. Når politikere hevder at regjeringen har bidratt til statusheving og lønnsøkning ved å fokusere på videreutdanningstilbud, for da kan vi søke andre stillinger, blir det som å gi med en hånd og kreve tilbake med den andre.

Det er de nåværende stillingene som krever lønnsøkning og verdsetting, ikke det å jage etter høyere stillinger. Vi vil verdsettes der vi er .

Jeg ønsker at politikere og andre setter seg ned «på gulvet» og erfarer hva realiteten i hverdagen i barnehagen innebærer, og ikke glansbilde-versjonen. Ja, jeg har valgt yrket fordi jeg brenner for viktigheten av å ha gode fagpersoner i barnehagen.

  • Å utgjøre en forskjell i et barns liv og for en familie er givende,
  • å vinne tilliten og tryggheten til et barn og foresatte er bekreftende på at man er på rett sted,
  • å opplever og erfare verden på nytt gjennom et barns øyne er spennende,
  • å kjenne små hender legge seg rundt nakken din og et barn som legger seg inntil når det trenger trøst.

Når tårer viskes ut fordi man heller magiske dråper på såret på kneet; når en sjarmør på tre år gir deg blomster i utetida…så er dette en del av hverdagen som får mindre plass, de vises så lite og må vike for stadig nye krav og endringer som vi må rette oss etter for å tilpasse oss føringer fra «oven».

Vi er kompetente, fleksible, dyktige og omstillingskapable. Men vi akter ikke å «stå med lua i hånda» lengre!

Se oss! Hør oss! Verdsett oss!