Har du barn med funksjonsnedsettelse som skal begynne eller har begynt i grunnskolen, og lurer på hvilke rettigheter dere har?

De neste ukene starter mange spente barn på skolen for første gang. Og mens sekken pakkes kan det krible godt i magen også til oss foresatte. Kanskje særlig hos de av oss med barn som med funksjonsnedsettelser. For hvilken skole er det som kommer til å møte dem? Og hva skal vi gjøre hvis vi oppdager at noe må bli bedre? Spørsmålene kan spenne fra undervisning til selve skolemiljøet. Men å prøve å få oversikt over hva barna våre har krav på, kan være en stor og vanskelig oppgave. Hvilke plikter har skolen? Når skal barnet høres? Og hva kan vi foresatte gjøre?

For å svare på spørsmålene har vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon laget fire videoer om rettighetene til barn med funksjonsnedsettelse i grunnskolealder. Videoene tar for seg ulike temaer: rett på spesialundervisning og tilrettelegging; hvordan gå fram med en eventuell klage; hvilke rettigheter du som foresatt har til pleiepenger eller omsorgspenger; og universell utforming av skolebygg.

Vi vil gi deg som foresatt et overblikk over noe av det viktigste lovverket det kan være lurt å kjenne til. Som loven som forteller hvordan skolen skal tilpasse undervisningen til hver enkelt og sette inn ekstra støtte rundt elever som har behov for det, loven som sier noe om hvordan skolebygget og -miljøet skal være utformet, eller din klagerett på alle vedtak som gjelder barnet ditt sine rettigheter.

Vi er alle forskjellige og både undervisning og skolebygg skal ta hensyn til det.

All kriblingen i magen vil nok ikke forsvinne hvis du ser filmene på ffo.no, men forhåpentligvis kan vi hindre at kriblingen blir til en knute. Barnet ditt og du som foresatt har rettigheter, og ved å vite litt mer om dem kan det kanskje bli litt lettere å få et godt samarbeid med skolen. Da kan dere sammen skape en så trygg og god skolegang som mulig for barnet.

Lykke til med skolestart! Du kan få mer informasjon og se videoene hos oss på ffo.no.