Gå til sidens hovedinnhold

Vi er pålagt en helserisiko. Regjeringa snur ryggen til.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er risikabelt å jobbe i Kriminalomsorgen. Også i region nord. Vi må være forberedt på plutselige hendelser, også vold – også mot oss. Vi som jobber i Kriminalomsorgen må være forberedt. Derfor er vi pålagt fysiske øvelser. For å være realistiske blir også de risikable. Men får vi yrkesskade-erstatning hvis det skulle gå galt på trening? Ikke av denne regjeringa, ikke av dette stortingsflertallet, nei!

Før det tok ferie, rakk et knapt flertall i Stortinget å nekte oss samme vilkår som våre kolleger i justissektoren, i Politiet. 9. juni stemte regjeringspartiene Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre, og med Fremskrittspartiet på vektskåla, ned opposisjonens forslag om å likestille ansatte i Kriminalomsorgen og Politiet. Den formelle beslutningen tas av Stortinget, den reelle av regjeringa. Justisministeren er derfor den vi anklager: For nok en gang å svikte oss. For å løpe fra sitt ansvar som arbeidsgiver. En justisminister uten sans for rettferdighet er ikke mye å rope hurra for.

Vi i Kriminalomsorgen er åpenbart ikke like mye verdt som kollegene i Politiet. Vi har de siste åtte åra opplevd å bli mer og mer overhørt, mer og mer overkjørt, av den uendelige rekka av justisministre under Erna Solberg. En statsminister og justisminister, med sine partifeller på Stortinget, som ga oss en kraftig kilevink før valget: Nei, dere kan ikke få erstatning for yrkesskade under operativ trening – på jobb, for å fikse jobben!

Det er fullstendig urimelig å bli så åpenlyst forskjellsbehandla! Er det rart vi føler oss urettferdig behandla, at vi er forbanna?

En farlig førstelinje

Hva er det vi står overfor, hva er det vi må øve på å håndtere? Mye. Vi må trene på å beskytte oss selv som ansatte – og andre innsatte. Vi må kunne dempe aggresjon med diplomati, men også kunne stanse vold med makt. Dét er krevende, og det er farlig! Derfor må det trenes. Det går på helsa løs.

Trusler og voldsbruk i norsk kriminalomsorg er urovekkende mange. Vi i region nord kan heller ikke føle oss trygge på jobb. Det hjelper ikke at et politisk flertall ikke en gang vil gi oss trygghet ved yrkesskade!

Vi er altså de som står i førstelinja i norsk kriminalomsorg. Vi står på for å sette en politisk vedtatt kriminalpolitikk ut i livet, for å gjøre samfunnet sikrere for oss alle. Og vi står på mer enn noen gang, fordi regjeringa systematisk har kutta i driftsbudsjettene. Gjett hvor de innsparingene må tas inn? På bemanning.

Vi blir færre om å løse stadig mer krevende oppgaver. Vi får mindre tid til å drive rehabilitering. Vi opplever et hardere klima i fengslene, med mye rusmisbruk og store psykiske helseplager blant de innsatte. Det er blitt tøffere. En tøffere arbeidshverdag.

En risikabel trening

Hva er det vi må trene på, og hvorfor er dette så farlig? Vi er pålagt tøff operativ, fysisk trening for å være forberedt på å takle kritiske situasjoner. Vi må kunne gå i nærkamp, vi må kunne evakuere, kunne frigjøre. Vi må gjennom krevende øvelser, igjen og igjen. Vi må, for å vise til vår egen etat, «være skikket til å utøve makten på en forsvarlig måte». Derfor må vi trene, realistisk og risikabelt.

Selvsagt skjer øvelsene under kontrollerte forhold, men de skal gjentas og gjentas – og risikoen er der, hele tida. Noen ganger går det galt, og vi får en alvorlig smell. Noen av oss blir fysisk skadd: I pålagt øving, i arbeidstida. Men det er altså ikke nødvendigvis en yrkesskade, mener Stortingets flertall. Ikke i Kriminalomsorgen, men derimot i Politiet!

En nødvendig endring

Hva var det som var oppe i Stortinget, og hva gikk galt? Formelt sett var det endringer i politiloven, mer bestemt «skader som skyldes pålagt trening», som ble behandla. Altså akkurat det vi i Kriminalomsorgen i flere år har krevd må omfatte også oss.

Vi er organisert i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF). Forbundet har stått hardt på dette kravet. Fagetaten, Kriminalomsorgsdirektoratet, har støttet forslaget. Det samme har LO og Advokatforeningen.

Flertallet i Justiskomiteen stilte seg bak oss. Flertallet på Stortinget dolket oss i ryggen. Det er takken for at vi risikerer helsa for å sette politikken deres ut i praksis!

Det er risikabelt å operere i justissektorens førstelinje, enten det er for å pågripe kriminelle eller passe på domfelte, enten du er i Politiet eller Kriminalomsorgen. Og det er like risikabelt å øve, enten du bærer den ene uniformen eller den andre.

På Stortinget er det derimot trygt å være – helt til neste valg. Helt til september. Ett er sikkert: Vi kommer ikke til å stemme på partiene som har falt oss i ryggen. Det er for risikabelt!

Kommentarer til denne saken