Vi fem millioner få

Ut i verden,

knytte troskapsbånd.

Almisser klare,

fra en utstrakt hånd.


Her, en slump,

så skogen får stå.

For klima, for dyra;

som utryddes nå.


Oss? Vi må fortsatt

tuftene grave.

Hytter som hus,

fra fjellet til havet.


Selv om fugler

ikke kommer tilbake.

59 ulver?

Kan vi forsake.


Kutte utslipp,

vi sier vi vil.

La oss bare

få lete litt til.


Vi har jo vyer;

en sokkel på strøm.

Sminket som

en nullutslippsdrøm.


For alt vi tar opp ,

brennes et sted.

Bokføres ute,

så hjertet får fred.


Ja, vi hevder

en solidaritet; så tom:

Avstumpet like

i tid som i rom.


En hånd som mater

oss her, oss nå.

Vi utvalgte

fem millioner få.


Sigurd T. Skjefstad