Vi lever i ei tid prega av økende privat rikdom og noe som minner om tiltakende offentlig armod. For det er, med unntak av motorveier brede som flyplasser, stadig vanskeligere å få offentlig finansiering til store investeringsprosjekt, særlig de som ikke tilfeldigvis ligger i Oslo.

Nord-Norgebanen er for dyr, dobbeltspor og elektrifisering av Trønderbanen eksisterer så å si kun i utredninger, campussamlinga på NTNU blir visst et First Price-universitet, og den nye godsterminalen i Trondheim er det visst barnebarna våre som (muligens) får oppleve.

Men det som virkelig bringer trønderske politikere i harnisk er at de gigantiske planene om Ocean Space Centre på Tyholt nå kanskje blir utsatt fordi verdens rikeste regjering visstnok mangler penger, eller er bekymra for såkalte overskridelser, aka den vanlige underbudsjetteringa som benyttes for å selge inn store offentlige byggeprosjekt. Ordføreren, fylkesordføreren og flere til okker seg nå høyt over megabassenget som lar vente på seg.

Men de som ikke stemmer i med hylekoret er naboene, de som faktisk bor på Tyholt, de som har kjempa en seig kamp mot at bygginga av denne vederstyggeligheten av et monsterbygg skal få rasere et populært og mye brukt friområde. Kanskje de nå kan håpe på at tida jobber for dem.

For også blant forskere og NTNU-ansatte har det vært delte meninger om nødvendigheten av dette bygget, ikke minst med tanke på dimensjonene. Den debatten blusser nok opp igjen nå.

Kanskje tida er kommet for å legge hybrisen i skuffa, og innse at vi kanskje er nødt til å tette hullene i det vi har framfor å forsere et omstridt og naturødeleggende prestisjeprosjekt. For da reguleringssaken ble behandla i Trondheim bystyre ble lokalpolitikerne fortalt at dette hasta, det var ingen tid å miste, det var overhodet ikke rom for å utsette.

Nå snakker vi om utsettelse til 2025. Det var visst litt tid å miste likevel. Og i Rødt gråter vi ikke det eksisterende bassenget fullt av tårer i mellomtida. Kanskje vi heller skal benytte anledninga til å tenke oss om en gang til.

Misforstå ikke, Rødt er ikke motstandere av fremragende forskning i teknologihovedstaden Trondheim. Tvert imot synes vi det er bra at forskermiljøene og studentene får gode vilkår. Skipsmodelltanken og den maritime forskninga på Tyholt har vært til glede og nytte for mange, og vil forhåpentligvis kunne bli det i framtida også. Men vi må sørge for at det er forskninga som er fremragende, ikke størrelsen på bygget den foregår i.

Vi gjør oppmerksom på at Trønderdebatt-redaktør Snorre Valens kone arbeider i SINTEF Ocean. -red.