Gå til sidens hovedinnhold

Vi har et ansvar for å fortelle ungdommen at de faktisk utgjør en forskjell

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har hatt gleden av å stå på stand på Levangermartna'n, hvor vi fikk spørsmål fra ungdom og førstegangsvelgere som er nysgjerrige på hvordan de stemmer og hva de skal stemme på. Artig med engasjert ungdom! De må vi ta vare på.

Vi voksne rundt vår flotte ungdomsgenerasjon har alle ett ansvar for å informere om viktigheten ved å stemme. Og om muligheten til forhåndsstemming, fra 10. august i alle kommuner.

Vi har et ansvar til å fortelle ungdommen at de faktisk utgjør en forskjell, og at det er viktig at de stemmer! Det er selvfølgelig viktig for å kunne ha innflytelse på valgresultatet.

Men det er også viktig for å bidra i demokratiet, og for å ta vårt samfunnsansvar og utøve vår borgerplikt. Slik er det også lettere og komme etterpå å diskutere, og å være uenig.

Først når du har bidratt, og stemt, har du «lov» til å klage. Dette gjelder også alle voksne! Jeg oppfordrer alle til å gå foran som gode eksempler. Vær åpen og nysgjerrig i diskusjoner med ungdommen og med andre voksne. Gi rom for uenigheter og for ulike syn i viktige saker. Hold deg til sak, og ikke angrip person.

Personangrep eller netthets er destruktivt og lite hensiktsmessig. Og det kan dessverre ødelegge en medborgers viktige engasjement! Men engasjer deg! Dette er så viktig. De neste fire års utvikling og muligheter angår også deg.

Senterpartiet ønsker å bruke hele Norge, med liv og røre i både bygd og by. Sp jobber for et aktivt og levedyktig landbruk, med matproduksjon også i distriktet. Og vi ønsker at ungdommen skal få både lyst og mulighet til å etablere seg som gårdbruker, at det skal være liv laga.

Rekruttering til landbruket er viktig for fortsatt lokal matproduksjon. Sp ønsker et forenkla byråkrati. Gode tjenester nært folket er viktig, både i byen og på bygda.

Sp ønsker en sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap. Vi jobber for bolyst der du ønsker å bo, lokale kulturaktiviteter, mangfoldig barnehagetilbud, gode oppvekstvilkår for barn og unge og en tilpassa og behovsstyrt eldreomsorg.

Sp ønsker tilstedeværende politi, ambulanse og helsetjenester i hele landet, til gode for alle. Godt valg!

Kommentarer til denne saken