Gå til sidens hovedinnhold

Vi har ingen å miste, og det skal vi tydeliggjøre i Trøndelag.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er både fint, rørende og vondt å lese sakene i media rundt selvmord. Å være åpen om selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men jeg er overbevist om at det er viktig med åpenhet. Vi har ingen å miste og dette skal vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar, være noe av det som trekker mot avgrunnen.

I en rapport fra SINTEF kommer det frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner for oppfølging av de som gjør et selvmordsforsøk. Oppfølgingen av pårørende viser seg å variere stort fra kommune til kommune, og forebyggende tiltak er ikke alltid prioritert. Med bakgrunn i bl.a dette løftet Høyre forebygging av selvmord som sak for fylkestinget i fjor høst. Fylkestinget i Trøndelag vedtok enstemmig å arbeide for forebygging av selvmord og sluttet seg til en nullvisjon for selvmord.

Høyre foreslo i samme sak at fylkeskommunen må ta en ledende rolle i å utarbeide en handlingsplan for forebygging av selvmord i Trøndelag. Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer. Derfor er bredt samarbeid viktig. RVTS Midt har stilt seg positiv til et samarbeid, LEVE Trøndelag er med på laget og kommunene Åfjord, Rennebu, Oppdal, Melhus, Orkland, Ørland, Hitra, Selbu, Nærøysund, Malvik, Trondheim og Stjørdal har signalisert ønske om å arbeide for en nullvisjon. Her må også arbeidet med pårørende løftes. Med den kunnskapen vi har om hvilken akutt- og langtidsvirkning et selvmord har for etterlatte, er styrking av tilbudet for etterlatte av stor betydning for den som rammes og for samfunnet.

Mange partier arbeider nå med nytt stortingsprogram. Trøndelag Høyre vedtok denne helgen sitt innspill til stortingsprogrammet. Jeg fremmet to forslag som fikk tilslutning fra Trøndelag Høyre. Det ene punktet er økt kompetansen på psykisk helse og selvmordsforebygging blant helsepersonell. Kompetanse er viktig slik at «riktig» veiledning blir gitt. Det andre punktet er å gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å øke alle innbyggernes helsekompetanse rundt psykisk helse. Dersom jeg spør deg om hva som er viktig for den fysiske helsa di, så svarer du kanskje fem om dagen, kosthold og fysisk aktivitet. Men hva om jeg spør hva som er bra for den psykiske helsen vår, hva svarer du da?

Det forskningsbaserte ABC-prosjektet kan hjelpe deg å finne svar på dette. Her får du kort og godt råd om å gjøre noe sammen, gjøre noe aktivt og gjøre noe meningsfullt. Fylkeskommunen er samarbeidspart i ABC-prosjektet og kampanjen Hodebra, sammen med Folkehelsealliansen i Trøndelag og Trøndelag Røde Kors. Jeg tenker det er viktig å vurdere folkeopplysning rundt psykisk helse. I januar (2021) publiserte Helsedirektoratet rapporten om befolkningens helsekompetanse. Rapporten bekrefter behovet for økt oppmerksomhet og innsats rettet mot læring og mestring innen helse.

For meg personlig og for Høyre er arbeidet med psykisk helse og forebygging av selvmord en viktig sak. Løsningene er ikke alltid enkle, men vi må evaluere det vi gjør og sette inn tiltak vi vet virker.

Vi har ingen å miste, og det skal vi tydeliggjøre i Trøndelag.

Kommentarer til denne saken