Gå til sidens hovedinnhold

Vi har ingen trøndere å miste

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 gjør selvmordsforsøk og svært mange har selvmordstanker. Hvert år tar ca. 30 barn og unge selvmord. I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, trafikkulykker og andre sykdommer.

Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles for selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag.

I en rapport fra SINTEF kom det nylig frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner for oppfølging av de som gjør et selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er en gruppe mennesker som har stor risiko for nye selvmordsforsøk.

Med bakgrunn i dette løftet jeg denne uken forebygging av selvmord som sak for fylkestinget i Trøndelag. Jeg er glad for at fylkestinget enstemmig vedtok å arbeide med forebygging av selvmord og at vi slutter oss til regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord.

Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er viktig å tørre å være åpen om temaet. Åpenhet og forebygging er en samfunnsoppgave, det er vår oppgave.

Vedtaket gjort i fylkestinget forplikter og det er nå arbeidet starter.

Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) Midt har stilt seg positiv til et samarbeid, LEVE Trøndelag er med på laget og kommunene Åfjord, Rennebu, Oppdal, Melhus, Orkland, Ørland, Hitra, Selbu, Nærøysund, Malvik og trolig Trondheim samt Stjørdal vedtar en nullvisjon og setter forebygging av selvmord på dagsorden nå.

Jeg er veldig glad for at flere kommuner har gjort vedtak i denne viktige saken og vil gjøre en innsats i å forebygge selvmord.

Jeg har forventninger til at vi nå løfter dette viktige arbeidet i fellesskap, for alle som bor i Trøndelag, for vi har ingen trøndere å miste.

Kommentarer til denne saken