20% faller ut av videregående skole, og får ikke fullført utdanningen sin. Vi har en betydelig økning i unge uføre. Psykisk uhelse er en stadig voksende utfordring for barn og unge. Det er et problem for hvert enkelt medmenneske det gjelder - og fra et sosialdemokratisk perspektiv er det også et samfunnsproblem.

Koronapandemien har samtidig rammet arbeidsplasser og næringsliv. I Verdal, hvor 3 av 4 jobber i privat næring, kjennes det ekstra godt på kroppen. NAV Verdal gikk fra å jobbe med totalt 950 brukere i mars, til ha 1920 rundt påske. I dag er tallet 1250.

Kriser rammer de mest sårbare i samfunnet hardest. Mennesker med utfordringer i rus og/ eller psykisk helse mistet i mars hjelpetilbudet sitt over natta. Vi ser igjen tendenser til et eskalerende rusmiljø. Forskningen viser at nedstengningen av samfunnet i vår og sommer har vært svært hard for barn og unge som har dårlige hjemmeforhold, og at det har blitt mer vold og overgrep i hjemmet. sårbare ungdommer blir enda mer sårbare, marginene for at det kan gå galt blir mindre.

Arbeid er for de aller fleste grunnlaget for inntekt, bolig, og sosialt nettverk. Å falle utenfor arbeidslivet allerede før du er kommet inn i det, kan altså være skjebnesvangert. Vi vet at det største klasseskillet i Norge er mellom de i jobb – og de utenfor jobb.

Verdal kommune har tradisjoner for å føre en aktiv og offensiv næringspolitikk. Det er en utbredt faglig oppfatning at økonomisk vekst skapes ved å spare i gode tider, og investere i krevende tider. Det er tid for investering, det er tid for handling.

Mye av dette er sentral politikk, men det bør ikke være en unnskyldning for at verdalspolitikken også gjør det den kan. Tiden er inne for å snu de steiner vi kan, og utnytte vårt eget handlingsrommet maksimalt. Samtidig må dette skje innen realistiske økonomiske rammer.

Verdal Arbeiderparti ser derfor behov for å ta initiativ til en lokal næringspakke. I mandagens kommunestyremøte vil vi fremme del 1 av 3, med konkrete tiltak som går på inkludering av sårbar ungdom i arbeidslivet - i livet. Det politikken kan bidra med, er å stabilisere støttestrukturene rundt - og sikkerhetsnettet under - ungdommene. Trår du feil, faller du, eller trenger du en håndstrekning - skal systemet være der.

Vi kan sørge for at ungdom a4skoletilbudet ikke passer for får individuelt tilrettelagte alternativ. Vi kan bidra til at de som faller ut av videregående får hjelp inn i utdanning eller arbeid ut fra det utgangspunktet de har. Vi kan sørge for at Verdal kommune, som er kommunens største arbeidsgiver, er en foregangsaktør på lærlinger og inkluderende arbeidsliv.

Jeg håper alle kommunestyrerepresentantene vil være med å stemme for forslaget vårt, og å stå sammen for verdalsungdommen!