Gå til sidens hovedinnhold

Vi henstiller sterkt om at utbyggingen ved Verdal videregående skole gjennomføres

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdal industripark er Norges 3. største industripark. Klyngen, bedriftene og menneskene har utviklet seg over mange år. En av de avgjørende faktorene for denne suksessen har vært det tette og nære samarbeidet næringslivet og Verdal videregående skole har skapt over disse årene.

Et næringsliv som stadig er i endring, har behov for at opplæringen til elevene er i samsvar med næringslivets behov.

Dagens tilbudsstruktur og kapasitet ved skolen er godt gjennomarbeidet og avklart i forhold til næringslivets behov og kompetansebehov generelt, både offentlig og privat. Sammen arbeider vi kontinuerlig med utviklingstrekk i samfunnet for å kunne fornye opplæringen til elevene, og da med spesielt fokus på å utvikle digitale ferdigheter og kompetanse i fagene.

Framtidas samfunn vil preges av høyteknologi og store miljøutfordringer, i et flerkulturelt samfunn. Gjennom å ha et moderne og fremtidsrettet bygg tilpasset behovene videregående skole trenger, vil vi kunne styrke elevenes muligheter for å møte samtidas og framtidas samfunn, noe vi i næringslivet er avhengig av.

I mange år har vi i næringslivet hatt et godt samarbeid innen alle programområdene på Verdal videregående skole, og dette gjelder spesielt med tanke på utplassering-, praksis- og lærlingeplasser. Et slikt samarbeid er med på å kvalitetssikre og realisere intensjonene i læreplanene, faglig, holdningsmessig og sosialt. Samtidig sikrer vi at elevene som framtidige arbeidstakere får forståelse for, og ser sammenhenger mellom, utdanning og arbeidsliv. Elevene får innsikt i de krav og forventninger de stilles ovenfor i arbeidslivet.

Dette samarbeidet er utrolig viktig for oss, og er samtidig med på å utvikle skolen og øke verdien av undervisningen til elevene.

Manglende satsing på skoleverket kan ha store konsekvenser for næringslivet. Vi satser mye på å øke bolyst og rekruttering lokalt, da erfaring viser at det er lettere å få lokale ungdommer til å bli i området enn å tiltrekke seg arbeidstakere utenfra. Hvis det ikke finnes attraktive og velfungerende utdanningsinstitusjoner lokalt, gjør det jobben mye vanskelige for oss.

Verdal Næringsforum, på vegne av sine medlemmer, henstiller sterkt om at utbyggingen ved Verdal videregående skole gjennomføres som opprinnelig skissert og planlagt.

Kommentarer til denne saken