Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke akseptere at kapitalen skal diktere betingelsene for etableringa av ny industri

Grønn industri må være grønn i gavnet, og ikke bare i navnet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Panasonic, Equinor (Statoil) og Hydro sine planer om etablering av batterifabrikk i Trøndelag er et tveegget sverd. På den ene siden har vi ny industri som vil bidra til elektrifiseringa; Rødt er for etablering av ny, grønn industri og produksjon av batterier.

Som miljøparti og demokratiforkjempere kan Rødt imidlertid ikke akseptere at kapitalen skal diktere betingelsene for etableringa av ny industri. Når sterke kapitalkrefter får legge føringer på norsk lokal og regional politikk, ser vi at konklusjonen ofte trekkes før det er gjort utredninger. Det virker også å være tilfelle her; vi redder ikke klimaet ved å ofre myr, matjord, friluftsarealer eller arealer avsatt til vern av viktig dyreliv og natur.

Det vi ser nå i trønderske kommuner er en konkurranse i å underby hverandre. Hvem klarer å subsidiere milliardkonserner med billigst tomt, gunstigst betingelser på infrastruktur med mer, og ikke minst hurtigst (les:dårligst) politisk behandling? Denne strategien er velkjent fra kapitalinteressene idet profittjaget er overordnet alt annet. Og: det er alltid fellesskapet som betaler.

Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå at trønderske kommuner ivrer etter å delta i denne popularitetskonkurransen iscenesatt av storkapitalen. Kommunene får stadig flere oppgaver uten at budsjettene øker tilstrekkelig. Når kommuneøkonomien er dårlig er det fordi staten henter inn alle skatteinntekter, og overfører for lite tilbake til kommunene hvor verdiskapinga faktisk skjer.

Rødt vil at kommunene skal fortsette å ha ansvar for store og viktige deler av velferdssamfunnet, fordi lokaldemokrati og lokale løsninger er viktig. Da må større del av skatteinntektene tilbake til kommunene, og de må samtidig ha mulighet til å hente inn egne inntekter og få større handlingsrom.

Industriens andel av BNP er i dag bare sju prosent; Rødt vil jobbe for å øke denne til ti prosent, og skape minst 100 000 nye industriarbeidsplasser i klimavennlige næringer innen 2025. Vi ønsker etablering av ny, grønn industri – også i Trøndelag. Denne må være grønn i gavnet, og ikke bare i navnet.

Rødt Trøndelag krever:

 • at utbygging av batterifabrikk i Trøndelag konsekvensutredes skikkelig
 • at myrområder og dyrkbar jord vernes
 • kraftbehovet vurderes, og ingen ny landbasert vindkraft skal bygges ut
 • at lokalisering av batterifabrikk i Trøndelag fastsettes i regional planprosess
 • at utbyggerne forplikter seg til et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om regional kompetanseutvikling
 • at infrastruktur som må på plass for etablering av batterifabrikk også kommer samfunnet for øvrig til gode
 • at det legges til rette for utbygging av sivil kollektivtransport i eventuell utbedring av jernbanelinjer, havneanlegg osv.
 • at det opprettes et tett samarbeid med fagbevegelsen for å sikre kompetanse, seriøst arbeidsliv og ingen/minimal innleie
 • at hovedregelen må være fast ansatte
 • at tarifferte forhold i bransjen må være gjeldende
 • at etableringa skjer uten åpne eller skjulte subsidier fra vertskommune eller -fylke.

Kommentarer til denne saken