Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke akseptere at Trondheim bruker 4000 kroner mindre per elev enn andre storbyer

FORELDREOPPRØRET

Foreldreopprøret i Trondheimsskolen har tippet 5000 medlemmer.

Vi kjenner på at kommunen over tid har bygget ned relasjoner, betydningen av å ta seg tid, være i forkant, se, snakke med, trøste - alt dette som bygger gode læringsmiljø. Når vi som foreldre ønsker mer ressurser inn i skolen, mener jeg at det i stor grad handler om et stort behov for å ha nok lærere og miljøarbeidere som skaper en god ramme for barnas læring og trivsel.

Skolens samfunnsmandat og en forsvarlig opplæring handler i bunn og grunn om å skape gode relasjoner. Ut fra gode relasjoner vokser læringslyst, trivsel sammen med andre, selvverd, mestringsfølelser og en ressurssterk framtid. Vi trenger en kommunal politikk som verdsetter dette og som ser betydningen av å investere i barna våre i skolen.

Ordfører Rita Ottervik og og kommunesjef for skole Eva Elisabeth Belboes tilsvar i gårsdagens medieoppslag vitner om en kynisme og en avstand til skolehverdagen, der barna våre blir redusert til tall som skal passe inn i en tilbakelagt fordelingsmodell.

Det kan vi ikke akseptere. Vi kan ikke akseptere at Ottervik synes det er greit at lærernormen befinner seg på et minimum. Vi kan heller ikke akseptere at Trondheim bruker 4000,- mindre pr elev, sammenlignet med andre store byer.

Vi kan ikke akseptere at et land som Norge ikke satser på det som bygger landet og hverdagen til barna - relasjoner og gode opplevelser. Barna våre trenger lærere som har overskudd til å stå i det komplekse og som kan kjenne at de mestrer jobben sin.

Vi trenger lag med fagfolk som forstår skolehverdagen og kan møte barna våre - i alt de er og står i. Vi kommer ikke unna det!

Dette er et ansvar som ligger hos politikerne. Og barna våre er viktige nok til at det bør prioriteres - i årets budsjett og i kommende års budsjetter.

Kommentarer til denne saken