Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ha en nullvisjon for selvmord

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Selvmord topper lista over dødsårsaker blant unge. Det er flere unge som tar livet sitt enn som dør i trafikken hvert år. Årlig tar over 600 mennesker livet sitt her i Norge. Det er over 600 for mange. Vi må gjøre mer for å få ned disse tallene og jobbe mot en nullvisjon.

Kirkens SOS har gjennom det siste året opplevd en stor økning i antall henvendelser. Dette kan tyde på at det siste året har påvirket manges psykiske helse svært negativt. Det siste året har flere blitt mer isolert, flere har blitt mer ensomme og det kan virke som om flere sliter psykisk. Psykiske lidelser kan ikke bli den nye pandemien.

Allerede før korona traff landet, var køen til spesialisthelsetjenesten for lang, og under korona har den dessverre økt. Fra 2013 og fram til korona traff landet, hadde heldigvis køen blitt mindre og ventetiden kortere. Noe av årsaken til det, kan være regjeringens innføring av fritt behandlingsvalg – en tjeneste der pasienten selv kan velge behandlingssted, både offentlig og privat, og staten tar regninga.

Det er ikke bare spesialisthelsetjenesten som er viktig i forebyggingen av selvmord. Lavterskeltilbudene er også viktige. Gode og synlige lavterskeltilbud er en nødvendighet over hele landet som et tilbud til alle som sliter, men som ikke har behov for eller som venter på plass i spesialisthelsetjenesten.

Terskelen for å søke hjelp virker å være altfor høy. Mange tenker «jeg er ikke syk nok til å be om hjelp» og noen blir dessverre ikke møtt med den støtten og den hjelpen de trenger når de først ber om hjelp. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge selvmord, er å senke terskelen for når det er «innafor» å be om hjelp og faktisk tilby den hjelpen de trenger når de trenger den.

Stadig mer åpenhet rundt psykiske lidelser og selvmord, kan være med på å fjerne stigmaet og senke terskelen for å snakke med noen når livet er dritt. Psykiske lidelser og selvmordstanker skal møtes med kjærlighet, forståelse og hjelp. Alle må få føle at de er verdifulle – uansett hva de går igjennom og uansett hva de sliter med.

Det er ikke ett tiltak som vil gjøre at vi klarer å nå en nullvisjon for selvmord. Derfor er jeg utrolig glad for at Trøndelag skal utforme en handlingsplan for forebygging av selvmord, som flere av kommunene i Trøndelag har sluttet seg til. Et slikt samarbeid og en slik handlingsplan kan bli utrolig viktig i arbeidet med å nå nullvisjonen.

Vi må jobbe aktivt med forebygging av selvmord. Hver eneste person som tar sitt eget liv er en person for mye. Vi må sørge for at alle blir møtt med den hjelpen, støtten og kjærligheten de trenger. Og du – aldri glem hvor verdifull du er!

Kommentarer til denne saken