Nettavisen forteller at Norway Cup har besluttet å utelukke barn fra Russland og Hviterussland fra deltakelse i årets Norway Cup. Dette blir helt feil. Vi bør ikke skyve barn foran oss i en krig som er startet av voksne. Eller mer presist, av Putin.

Jeg støtter fullt ut alle sanksjoner som vestlige land på en forbilledlig måte har innført raskt og effektivt. Det er kanskje de viktigste virkemidler vi har i tillegg til å levere våpen til Ukraina. Men vi er i konflikt med Russland og Putin, ikke med det russiske folk, og slettes ikke med russiske og hviterussiske barn.

Barna representerer fremtiden. Det er de som skal endre Russland og Hviterussland til det bedre. Og de har ikke hatt noen stemme i Russlands beslutning om å gå til krig. Derfor bør vi ønske russiske og hviterussiske barn velkommen.

Så vil det nok uansett bli vanskelig for disse barna å komme seg til Norge, men vi skal ikke være de som hindrer dem i det.

I FNs barnekonvensjon slås det fast at barn skal høres i alle saker som angår dem. Lite tyder på at Norway Cup har lyttet til sine deltakere før de tok denne beslutningen. Mitt håp er at Norway Cup snur. Og at Skandia Cup i Trondheim gjør et klokere valg.