Gå til sidens hovedinnhold

Vi må lære av våre feil

Nå har vinden snudd på Fosen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag har Høyesterett talt. Det norske storsamfunnet må ta hensyn til samiske interesser når vi bygger ned naturområder som er reinbeite. Det betyr at vår samiske befolkning endelig har fått fastslått at Norge må respektere deres rettigheter, nedfelt både i norsk grunnlov samt i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Les også

Historisk seier - historisk nederlag

Har vi som storsamfunn bygget ned nok av de naturområdene som er viktig for samisk næring og kultur? Det er mange som har kjempet mot vindindustripark på Fosen, Miljøbevegelsen og MDG har kjempet imot, SV gikk inn for prosjektet på Stortinget men har i ettertid angret. Roan vindkraftverk ble satt i drift i 2019 og var da Norges største med 71 turbiner. Lokalpolitikerne heiet fram prosjektet. Nå er det tid for ettertanke, også lokalt. Storting og Regjering ville ha slike prosjekt som vi idag har på Fosen. Det er på høy tid vi lærer av de feil som ble gjort i går. Vi har de siste 100 årene bygd ned altfor mye natur som er viktig for reindrift, noe som har gjort denne driften vanskelig og truer dens eksistens.

Hvordan kunne dette skje? Jeg kan godt huske en debatt arrangert av Adressa tidligere i år, hvor ordføreren i området ikke kunne garantere mot flere inngrep i reinbeiteområder.

«Vindkraft: Etter stormen- hva nå?» var overskriften når Litteraturhuset i Trondheim arrangerte vindkraft debatt i forbindelse med Olavsfestdagene i sommer. «Rettferdighet» sto det med store bokstaver på et banner som dekket scene-veggen. Maja Kristine Jåma måtte stille alene som naturverner på scenen. Den lokale ordføreren var stolt av at man tok en for laget.

Les også

Lahkoe biejjine - gratulerer med dagen Norge!

Det var og er en villet politikk fra Storting og regjering at man skulle bygge vindkraft. Sånn sett gir dette møtet mellom Jåma og ordføreren oss et vindu inn i hvordan dette kunne skje, stortingsflertallet vil ha bygget vindindustri, og lokalpolitikerne på Fosen stilte lojalt opp om Stortingets vilje.

Nå må alle partier ta Høyesteretts beslutning til etterretning. Denne dommen vil danne presedens for alle rettsinstanser. Nå kan ikke verken Storting, Regjering eller lokalpolitikere lenger overse dommen. Vi må lære av våre feil.

Kommentarer til denne saken