Gå til sidens hovedinnhold

Vi må sette større fokus på heltid og fastestillinger ved kvinnedominerte yrker

Kvinnedominerte sektorer er i dag preget av at arbeidet i stor grad organiseres i deltidsstillinger.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette gjelder svært mange sektorer hvor kvinner er i flertall; renhold, handel- og servicebransjen, barnehager, SFO, sykehus og pleie –og omsorg.

Verst av alle er pleie og omsorgssektoren, hvor over 70 prosent av de ansatte i bransjen jobber deltid. Over 80 prosent av helsefagarbeiderne i kommunal sektor jobber deltid.

Hvis man skal øke kvaliteten i de offentlige velferdstjenestene, må vi jobbe for å sikre flere faste og hele stilinger.

Fagforbundet vil ha en heltidskultur for å sikre kvaliteten for de ansatte og tjenestene som skal leveres.

Faste og hele stilinger er noe alle vinner på. Alle involverte parter i arbeidslivet og våre mottakere av tjenestetilbudene vil komme styrket ut av dette.

De ansatte får en forutsigbarhet i arbeidstid og ei lønn å leve av. For arbeidsgiver vil dette gi styrket kvalitet i tjeneste leveringen for beboere og pasienter. Det vil gi høyer grad av effektivitet og mer tid til å lede arbeidet fremover og ikke minst et positivt omdømme.

Kvalitet skapes når ansatte blir på en arbeidsplass over lenger tid, hvor ansatte opplever trygge arbeidsforhold. Hvor kontinuitet i arbeidet sammen med bevisst kontinuerlig faglig utvikling tilrettelagt fra arbeidsgiver, vil sørge for et sterkt, trygt og effektivt tjenestetilbud.

Dessverre står deltidskulturen og dyrt overforbruk av innleie i veien for å oppnå en bedre kvalitet i det offentlige helsetilbudet.

Skal vi få muligheten til å oppnå bedring i arbeidslivet for mange av de kvinnedominerte yrkene, må det en økning til i bevilgningene fra statsbudsjett til kommunene og helseforetakene. Og vi må ha en økt fokus gjennom organisasjonslederne på faste stillinger og heltidsstillinger.

Start med de ufrivillige deltidsstillingene og skap kultur for heltid.

Kommentarer til denne saken