Gå til sidens hovedinnhold

Vi må sikre at eldre ikke utgjør en trafikkrisiko

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget er nå i ferd med å liberalisere regelverket for helseattester for eldre sjåfører. Et flertall bestående av SV, Frp og Ap går inn for å fjerne kravet om helseattest hvert tredje år for dem som vil kjøre bil etter fylte 80 år, ifølge innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Den litt uvanlige konstellasjonen av partier har til sammen 87 mandater i Stortinget, altså et flertall, og dermed er det trolig også flertall når det voteres over saken i neste uke.

Liberaliseringen blir den andre på kort tid. I 2019 ble nemlig aldersgrensen for helseattest hevet fra 75 til 80 år, kravet om fornyet helseattest ble endret fra hvert andre til hvert tredje år, og bruken av kognitive tester ble kraftig begrenset.

Det er SV som har fremmet forslaget, og deres hovedargument er rollen bilen spiller i eldres liv. «Vi har registrert en voldsom sentralisering de senere år, og folk er mer og mer avhengig av bilen for å komme til nærbutikken eller nærmeste tettsted», sier Arne Nævra (SV) om forslaget.

Vi har stor forståelse for at bilen er viktig for mange eldre. I Distrikts-Norge er bil nærmest synonymt med enkeltpersoners frihet. Uten bil reduseres folks «aksjonsradius» kraftig, og for mange er det en kraftig svekkelse av livskvaliteten hvis man ikke lenger kan kjøre dit man vil.

Et nærmest ikke-eksisterende kollektivtilbud i store deler av landet gjør ikke saken bedre. Dem som ikke lenger kan kjøre, presses også til å flytte til byer og sentrale strøk, hvor det er dyrere å bo.

Vi mener likevel førerkortet ikke kan utstedes med livslang levetid. Det er dessverre sånn at evnen til å føre bil reduseres kraftig når fysikken svekkes mot slutten av livet. På samme måte som at ungdom som tar stor risiko i trafikken må behandles strengt, må også eldre bilførere møte minimumskrav knyttet til syn, hørsel og andre helsespørsmål.

Dette er dessuten ikke bare et spørsmål om fysisk helse. I dag har over 100.000 mennesker i Norge demens, og forskerne mener dette antallet vil doble seg fram mot 2050. Da er det feil vei å gå at regelverket liberaliseres.

Derfor bør Stortinget ikke foreta en ytterligere liberalisering av regelverket nå. Det er selvsagt ikke noe mål å plukke flest mulig førerkort. Poenget er at alle som skal ferdes i trafikken må møte noen minimumskrav, så de ikke utgjør en helserisiko for seg selv og andre.

Kommentarer til denne saken