Hat og fremmedfrykt bør møtes med argumenter, ord, pipekonserter, snudde rygger og et sterkt felleskap. Mange folk hadde møtt opp for å vise sin avsky mot SIAN sin markering på torget mandag 29.06.20. Det var småbarnsfamilier, noen babyer, hunder, gamle og unge på den ene siden av gjerdet, 3 fra SIAN og et stort politioppbud på den andre siden av gjerdet. Vi sang med til ABBA, ropte slagord og ga tydelig uttrykk for vår misnøye. Jeg observerte en eldre dame som tok kontakt med en guttegjeng med et eggbrett. Hun sa til dem at det var mer verdig å ikke kaste egg. Gutta smilte til dama og satt ned eggene på bakken. Så var demonstrasjonen over , og det kokte over for en liten håndfull. Hærverk og vold er ikke bra, og de må selv stå ansvarlig for de valgene de tok. Men ikke la den siste delen av motdemonstrasjonen, utført av en håndfull gjeng, bli sannheten om antirasister. Og ikke la det ta hele fokuset.

Vi må snakke om volden og hatet SIAN sprer gjennom å demonisere muslimer og skape fremmedfrykt .

For de aller fleste nordmenn er ikke muslimer oppkonstruert monstre og fiender. Det er naboen, vennene man hadde i barnehagen, kompiser på skolen, trener for fotballaget, venninner og kollegaer. Jeg har kjent og kjenner muslimer i alle aldre. Noen som venner av barna mine, hvor strengt tatt den største forskjellen er at de spiser kyllingpølser i barnebursdag og har fri for å feire Eid.

Andre har jeg i jobben min bysset i søvn og plastra kneet til når de har falt og slått seg. Jeg har ledd høyt i garderoben med mødrene deres, diskuter cherrox kontra goretex med fedrene deres. De har vært foreldre i det norske samfunnet, med forventninger, ønsker og engstelser på lik linje med etnisk norske foreldre.

Jeg har blitt tatt vare på og opptatt i storfamilien i Libanon. Passet på og stelt for når jeg var syk. Diskutert, krangla og vært uenig. Noen av de beste folka jeg kjenner er muslimer, det samme kan sies om noen av de teiteste folka jeg kjenner. Trolig er ikke religiøs tilhørighet årsaken i noen av retningene. For muslimer må SIANs løgner fortone seg surrealistiske og såre. Det hjelper ikke at SIAN hevder at de går til angrep på kultur, det de gjør er å så splid, frykt og hat. Det er opplagt en bevisst strategi fra SIAN side å bruke en retorikk som er sårende og skremmende. Ved å messe om og om igjen om “herrefolk”, “slaver”, “kulturelle tilbøyeligheter” og støtte seg til ulik, suspekte forskere males et bilde av muslimer som umenneskelige. En slik propaganda øker skiller mellom mennesker.

Det er ikke sant når SIAN roper ut på Trondheim torg at mangfold ikke er en berikelse, men at det er ødeleggende for det norske samfunnet. Norge utvides, vi utfordres på gamle tankemønstre, vi erfarer ny kultur, nye synsvinkler og vi blir til i møte med andre. Et samfunn er ikke statisk, men i kontinuerlig utvikling.