Vi må stoppe samehetsen. Dette er et enormt problem for enkeltpersoner, for den samiske befolkningen og for hele samfunnet.

Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer. Dessverre er dette lett tilgjengelig på internett og sosiale medier. Jeg føler rett og slett på et ansvar for å si fra. Vi kan ikke og skal ikke akseptere ufine kommentarer og hets mot samer på sosiale medier, på skolen, arbeidsplassen, butikken eller rundt middagsbordet.

Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.

Vi kan ikke ha det slik. Samene er vårt urfolk. Kunnskap om og anerkjennelse av samisk historie, språk og kultur er avgjørende.

Hets og diskriminering av samer på grunn av etnisitet, språk og kultur må slutte. Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det!