Næringslivet, både regionalt og nasjonalt, har lenge kommunisert behovet for at det utdannes for få med fagbrev i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil det mangle mer enn 100 000 fagarbeidere i 2030.

Reiselivsnæringen, som har blitt særlig hardt rammet av koronapandemien, er ikke noe unntak. Det er et stort behov for blant annet kokker, servitører, sjømathandlere og resepsjonister. På landsbasis har man i flere år slitt med rekrutteringen til reiselivsfagene, og årsaksforklaringene er mange.

Godt på vei i Trøndelag

Selv om søkertallene i fylket kan svinge, har bransjen over tid bygget opp en næring som også ungdommer søker seg til med stolthet og engasjement. Dette blir lagt merke til. To Rom og Kjøkken i Trondheim ble i 2017 kåret til årets lærebedrift i hard konkurranse med lærebedrifter fra hele landet.

Juryens begrunnelse var tydelig: «To Rom og Kjøkken er en lærebedrift i særklasse som ivaretar hele lærlingen, fra faglig basiskunnskap, teknikker og tidsriktige impulser til de holdningene og verdigrunnlaget vi ønsker at framtidens kokkeutøvere skal oppvise».

I tillegg må vi trekke frem Credo, Fagn og Speilsalen på Britannia Hotell som med sine Michelinstjerner virkelig har satt Trondheim og Trøndelag på kartet, så vel nasjonalt som internasjonalt. Derfor er det fortjent at Trondheim og Trøndelag har fått tittelen European Region of Gastronomy for 2022. Dette er resultatet av et målrettet arbeid over flere år, hvor man har bygget gode merkevarer og produkter av råvarene regionen har tilgjengelig.

Regionale produsenter som Ytterøykylling, Hamstad Bakeri i Namsos og Inderøy Brenneri har vært med å bygge opp en bevisstgjøring rundt trønderske mattradisjoner over tid. Det er bra for kokken som vet nøyaktig hvor maten kommer fra, og det er bra for servitøren som kan fortelle gode historier om maten gjestene spiser.

Gode søkertall

Hvis ikke skolene gjør sin del av jobben, sikres ikke rekrutteringen. Gode og målrettede rekrutteringsaktiviteter i samarbeid mellom ungdomsskolene og de videregående skolene i fylket har vært med å sikre rekrutteringen til bransjen. Det samme har et godt samarbeid med lærebedriftene og næringslivet. Ikke engang et krevende år med korona har skremt bort ungdommene fra restaurant- og matfagene, viser søkertallene for kommende skoleår i Trøndelag.

De gode lærings- og rekrutteringsarenaene, er et viktig premiss når reiselivsnæringen nå er i ferd med å reise seg etter pandemien. For bransjen skal fortsette den gode veksten fra før pandemien inntraff. Nordmenn har i større grad fått opp øynene for feriereiser i eget land gjennom måneder med stengte grenser. Med god plass, ren luft og bærekraftige reiselivsprodukter, vil Norge trolig styrke sin posisjon i en stadig tøffere konkurranse om internasjonale turister.

Til fremtidige søkere

For de unge er det en god investering og sikte mot reiselivsnæringen nå. Stort behov for fagarbeidere i bransjen beviser det. Innen reiseliv kan man utvikle evner og ferdigheter - uansett hva du velger å bruke dem til. Man får testet både kreativitets- og presisjonsegenskaper, og lære om ledelse, praktisk problemløsning og samarbeid. Spesielt blir evnene til å samarbeide og finne løsninger i fellesskap, høyt verdsatt hos mange arbeidsgivere.

FNs verdensdag for ungdomsferdigheter oppfordrer til å markere nytten av å ivareta, anerkjenne og utnytte ungdommers ferdigheter.

Det er en viktig markering, men vel så viktig er det å hver dag jobbe for å styrke det faglige utdanningsløpet for ungdommer. I Trøndelag har vi fått til mye bra på dette feltet de siste årene, men det gjenstår også mye arbeid.