Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ta klimaendringene på alvor!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å tenke på ungdommen og hva som er bra for dem er god eldrepolitikk, sa vår partinestor Sigbjørn Johnsen i et nettmøte vi i seniorutvalget for Trøndelag Ap arrangerte for seniorer i vår. Og god ungdomspolitikk er, for oss seniorer og alle andre, å ta klimautfordringene vi står overfor på alvor. Undersøkelser viser også at det er klima og miljø som er viktigste sak for ungdommen i valgkampen vi er inne i, og det er det også for oss eldre. For vi har et særlig ansvar for at vår verden er i best mulig forfatning når vi skal overlate den til de unge.

I sommer har vi opplevd varmerekorder og ekstreme nedbørsmengder både i USA og her i Europa. Og denne sommeren er helt klart en forsmak på hva vi får mer av i årene som kommer, sier Bjørn Samset ved CICERO Senter for klimaforskning til NRK.

Varmerekorder, skogbranner, ekstremvær, flomkatastrofer og hetebølger er stikkord vi kan bruke om den situasjonen store deler av kloden har opplevd i senere tid. I tillegg til store ødeleggelser i naturen og skader på hus og hjem, har mange mennesker omkommet. De endringene vi nå opplever på nært hold er faktisk mer ekstreme enn det klimaforskerne har kunnet se for seg, sier Samset. Og klimaforskerne er kommet fram til at sannsynligheten for at slike store endringer i klima vil vedvare er meget høy, og sier oss noe om hva vi kan vente mer av i årene som kommer. Det betyr altså at det er mer ekstremvær, flere hetebølger, skogbranner og flomkatastrofer i vente.

Dette må vi alle ta på alvor nå! Og det vil Arbeiderpartiet gjennom å ha klare satsinger for sin klimapolitikk. Arbeiderpartiet vil blant mange tiltak kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene innen 2030, og bidra til at Norge skal være karbonnøytralt i 2050. Vi vil også innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og -næring her til lands, og øke støtten til satsinger på karbonfangst, havvind, hydrogen, batteriteknologi og grønn skipsfart. Det skal være lønnsomt å investere i klimavennlige næringer, og Arbeiderpartiet vil også i større grad satse på klimaforskning.

For Trøndelag har Arbeiderpartiet spesielle ambisjoner, noe som blant annet handler om å bli klimanøytralt ved å skape nye arbeidsplasser, øke verdiskapingen og opprettholde bosettingen. Vi vil også at Trøndelag skal være en global testarena og et laboratorium for utviklinga av grønn teknologi og industri.

Det vi kan lese av dette er at Arbeiderpartiet satser på en offensiv og bærekraftig miljø- og klimapolitikk!

Men uansett, vi må alle sammen ta klimaendringene på alvor, og vi har alle et ansvar for å bidra til et bedre miljø i vår hverdag. Det handler om alt fra å kildesortere til å ta vare på naturressursene i våre omgivelser og tenke og handle grønt og miljøvennlig hele tida. Og det gjelder enten vi er unge eller eldre.

Kommentarer til denne saken