Gå til sidens hovedinnhold

Vi må tenke nytt om psykisk helsehjelp!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Midt under en pandemi hvor den psykiske helsen for sårbare barn og unge er utsatt, kom Barneombudet med en ny rapport som bør være en øyeåpner for oss alle. Den ga en klar dom over det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet i Norge. Det er for vanskelig å få hjelp, og hjelpen kommer verken tidlig nok eller raskt nok. Hvor du bor avgjør i for stor grad hvilke tjenester du har tilgang til, og kvaliteten på hjelpen du får.

Alle som rammes av psykiske plager og lidelser, deres pårørende – og fagfolkene som møter dem – fortjener at det tas grep for å styre utviklingen i riktig retning.

Mer tillit til fagfolkene

Kontroll har i stor grad erstattet tilliten til fagfolkene. Det overdrevne fokuset på inntjening og prosedyrer går ut over gode faglige vurderinger. Ansatte melder om at de føler seg «fanget i drift» hvor presset om et høyt nok antall pasienter hver dag er det som råder. De må avslutte behandling for tidlig. Skrive ut pasienter før de er ferdig behandlet. Det gjelder også barn og unge.

Finansiering som skaper handlingsrom

Fagfolk i tjenesten melder om at dagens finansieringsordning setter kjepper i hjulene for kloke prioriteringer i praksis. Det er skapt en rigiditet ved stykkprisfinansieringen som rammer både pasienter og ansatte. For barn og unge er dette ekstra alvorlig, fordi det legger opp til tjenester som rett og slett ikke treffer deres behov, verken når det gjelder individuelle tilpasninger eller fleksibilitet.

Tilstrekkelig med ressurser til sykehusene

Barneombudet melder også om at barn og unge blir sykere mens de venter på å få hjelp. Det er dramatisk. Det å avslutte behandlingen for tidlig, ser ut til å være Høyresidens svar på å korte ned køene. Arbeiderpartiet mener at landets sykehus må sikres tilstrekkelig kapasitet og økonomiske rammer slik at vi kan sikre at pasientene får god hjelp tidlig nok, og med tilstrekkelig varighet.

Lettere å få hjelp

Psykiske vansker kan ha ulik alvorlighetsgrad. Barn og unge som sliter med lettere psykiske vansker skal også få den hjelpen de trenger. Arbeiderpartiet vil sørge for god forebygging gjennom skolehelsetjenesten, rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner i landet.

Barn og unge er vår mest dyrebare ressurs. En investering i barn og unges helse er en investering i framtiden for oss alle sammen.

Kommentarer til denne saken