Gå til sidens hovedinnhold

Vi mener at vi må inkludere også den frivillige «økonomien»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kjølvannet av covid 19 ser vi at frivillige lag og organisasjoner risikerer store økonomiske utfordringer i tillegg til frafall både av aktive medlemmer og støttespillere til å utføre sideaktiviteter for laget eller organisasjonen. Vi vet fra før at verdien av det frivillige arbeidet i Norge er enormt. Tall fra SSB viser at arbeidet som blir lagt ned i frivillige lag og organisasjoner tilsvarer 4% av BNP. Beregna verdi av det frivillige arbeidet kan dermed anslås til en verdi av 75 mrd.

Når vi snakker om frivillige lag og organisasjoner tenker vi ofte på fotballaget i 5.divisjon, danseklubben eller revygruppa. Vi har i lengre tid nå blitt klar over at frafallet av aktive utøvere kan bli større enn tidligere antatt. Men har vi tenkt over hvilken verdiskaping disse organisasjonene står ansvarlig for i lokalsamfunnet?

Idrettslag og lokale foreninger har ofte andre store verdier i et lokalsamfunn, i tillegg til å generere aktiviteter for sine medlemmer. Et idrettslag kan eie bane- og treningsanlegg, og er ofte innkjøpere av lokale tjenester. Svært mange idrettslag og andre lag og foreninger har i dag ansatte. Dette skaper skatteinntekter til kommunen, og det genererer også ringvirkninger til andre næringsdrivende i lokalsamfunnet ved at det kjøpes andre tjenester. Et sangkor eller et grendalag kan eie et grendahus som igjen genererer leieinntekter og skaper aktivitet ved større arrangementer. Et idrettslag eller en organisasjon driver lokal verdiskaping på lik linje med andre lokale bedrifter og må betraktes deretter.

Her i fylket er vi heldige og har mange utendørs spel, konserter og større arrangementer. Vi er vel alle kjent med Spelet om Heilag Olav på Stiklestad, Trøndersk Matfestival i Trondheim, Pe-Torsa i Lierne og Elden på Røros. Alle disse arrangementene er bare mulig å gjennomføre ved hjelp av frivillige lag og organisasjoner samtidig som vi vet at dette genererer merinntekter til lokalsamfunnet når arrangementet foregår.

Senterpartiet var tidlig ute med å bestille en helhetlig analyse over ringvirkningene av pandemien da den slo innover oss alle i vår. Analysen skulle kartlegge hvor store de økonomiske konsekvensene var for lokalsamfunnene våre. Men vi mener at dette ikke er tilstrekkelig. Vi mener at vi må inkludere også den frivillige «økonomien» i dette bildet ved å se dette i en helhet. En avlysning av store arrangementer har store økonomiske ringvirkninger. Men vi vet ikke hvor store disse ringvirkningene er, fordi mye av arbeidet med å tilrettelegge og avvikle arrangementer ofte utføres av frivillige lag og organisasjoner.

Derfor er jeg veldig glad for at fylkesordføreren med fylkestinget i ryggen støtter vårt forslag om at også denne delen av samfunnsøkonomien vår skal kartlegges. Ved å kartlegge og synliggjøre hvor store økonomiske konsekvenser denne pandemien har forårsaket, også hos frivilligheten, vil vi vite mye mer om hvor mye dette arbeidet betyr for lokal verdiskaping i lokalsamfunnene våre. Vi vet at verdiskapingen er stor, men ikke hvor stor. Med dette vedtaket kan vi nå ha mulighet til å synliggjøre hvor viktig dette er og hvor mye det betyr, for oss alle.

Kommentarer til denne saken