Gå til sidens hovedinnhold

Vi støtter streikeretten. Men hvorfor ramme Kastvollen i så stor grad?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til innlegget som sto i Trønder Avisa den 18.02.21, skrevet av Kristian Tangen, regionleder LO Trøndelag.

Vår arbeidsplass, Kastvollen Rehabiliteringssenter, og ikke minst brukerne på vår arbeidsplass er svært hardt rammet av den pågående streiken mellom NHO og Fagforbundet. Vi støtter streikeretten og synes det er viktig å kjempe for anstendige lønns- og pensjonsvilkår. Men hvorfor ramme Kastvollen i så stor grad? Kastvollen har gjennom en særavtale ryddige lønns- og pensjonsvilkår, og vi har bedre betingelser enn det Fagforbundet snakker om her. Kastvollen er kommunalt eid, og vi føler oss både trygge på og opplever at ledelsen ved senteret ønsker gode vilkår for oss ansatte. Dette både for å beholde sine ansatte og med tanke på rekruttering. Vi er heller ikke kommersielle, et evt. overskudd hos oss går til å utvikle og bedre tjenestene ved senteret.

Vi synes Fagforbundet har rammet Kastvollen uforholdsmessig hardt. I fase 1 av streiken ble det, på landsbasis, tatt ut 15 medlemmer. 2 ansatte på Kastvollen ble da tatt ut. I fase 2 ble det tatt ut 16 medlemmer, også det på landsbasis. Alle de 16 er ansatte på Kastvollen. Hvorfor? Hvorfor ikke ramme de bedriftene som har dårlige lønns- og arbeidsvilkår? De som driver kommersielt?

Ja, streiken rammer oss hardt! Ja, vi må faktisk stenge senteret ettersom nesten 50% av arbeidsstokken er ute i streik, noe som gjør at vi ikke har forsvarlig bemanning for å holde drifta i gang. Vi er mest bekymret for at dette rammer en uskyldig tredjepart, nemlig brukerne våre. For dem vil denne streiken utgjøre en fare for deres helse. De har i lang tid ventet på et spesialisert rehabiliteringsopphold, og har et stort behov for rehabilitering, både for sin fysiske og psykiske helse. At streiken kommer midt i en alvorlig pandemi, gjør heller ikke streiken noe enklere.

Hva vil streiken føre til for de ansatte – jo, for oss som ikke er medlemmer i Fagforbundet fører dette til at vi mest sannsynlig bli permitterte. Hvis dette blir en langvarig streik – har vi da en trygg arbeidsplass å komme tilbake til? Er det dette Fagforbundet ønsker?

Kommentarer til denne saken