Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en ny gjennomgang av digital eksamen i matematikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært mange innlegg i mediene den siste tiden, også her på Trønderdebatt, om forslaget til ny eksamenen i matematikk, og svært mange er sterkt kritiske til både prosessen og forslaget fra Utdanningsdirektoratet. Vi som utdanningspolitikere i Høyre deler deres bekymring, og mener vi må sette en fot i bakken og få en ny gjennomgang før ny eksamen skal gjennomføres.

Det er naturlig å gjøre endringer i eksamensform når vi får nye læreplaner gjennom fagfornyelsen i skolen. Fagfornyelsen har vært gjennomført med bred involvering og har sterk, faglig forankring. Det kom inn over 27.000 innspill i prosessen. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et forslag til ny eksamen i matematikk der de blant annet har foreslått å gjøre eksamen heldigital, tillate alle hjelpemidler på alle deler av eksamen og innføre bruk av flervalgsoppgaver.

Les også

NTNU og Sintef: Nå må dere på banen og rydde opp i denne fagfordervelsen

Kritikken tyder på at endringene som nå foreslås mangler god nok faglig forankring. Det er etter vår oppfatning svært betenkelig. Kritikken kommer fra flere fagmiljøer, Norsk Lektorlag og lærere. Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Tekna har sendt en bekymringsmelding til oss i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Norsk matematikkråd har gitt en uttalelse om endringen i eksamen og målbærer den samme bekymringen. Dette er sterke fagmiljøer og organisasjoner som bør være tett på prosesser med endringer i norsk skole. Og som bør lyttes til.

Bekymringen er at den foreslåtte eksamensordningen vil føre til dårligere læring og svakere grunnleggende matematikkforståelse og ferdigheter. Og at det vil svekke elevenes mulighet til å vise sin kompetanse. Dette vil gå ut over alle elever, men kanskje i størst grad elevene med svakest ferdigheter i faget. Det er også bekymring for at det vil føre til at elevene i fremtiden vil stå dårligere rustet til videre studier.

Les også

Eksamen i matematikk for vgs våren 2021 - Reddes Utdanningsdirektoratet (UDIR) av gongongen?

Vi synes i tillegg at det er veldig betenkelig at tilbakemeldingen tyder på at eksamensordningen ikke forholder seg til de nye læreplanene fagfornyelsen på en god nok måte. Fagfornyelsen innebærer en viktig endring for norsk skole, men fagfornyelsen inneholder ikke mindre fokus på grunnleggende regneforståelse og matematikkunnskaper. Snarere tvert imot.

Vi mener at det er riktig av regjeringen å sikre en mer standardisert eksamensform, slik at for eksempel bruk av hjelpemidler ikke varierer mellom kommuner og fylker. Men med alle de faglige innvendingene som har fremkommet så mener vi det bør vurderes på nytt om det ikke fortsatt skal være en oppgavedel på eksamen som bør løse uten hjelpemidler. Elever bør få muligheten til å vise hvordan de regner seg frem til svaret. I likhet med Norsk Matematikkråd så mener vi dette er viktig for å sikre at elever lærer grunnleggende regnetekniske ferdigheter.

Dersom Utdanningsdirektoratet likevel ønsker å gjennomføre de nye eksamensoppgavene, så mener vi at det i så fall er riktig å teste dem ut på en mindre elevgruppe først. Men aller helst bør vi sette en fot i bakken og sikre god faglig forankring også i denne delen av fagfornyelsen i skolen.

Les også

Bra med debatt og oppmerksomhet rundt eksamen

Kommentarer til denne saken