Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger et krafttak for psykisk helse!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen blir rammet av en psykisk plage i livet. Politiet mottar flere henvendelser knyttet til psykisk helse enn noen gang, og nå har vi stått i en pandemi over tid hvor mange har tilbragt mye tid alene. Summen av dette er en alvorlig utfordring, som trenger konkrete tiltak i årene fremover. Vi i Senterpartiet vil derfor gå i front for å sikre et krafttak for psykisk helse!

Lavterskeltilbudene og det forebyggende arbeidet må styrkes

For å sikre et styrket tjenestetilbud innenfor dette feltet krever det en bred satsing. Først og fremst må vi styrke det forebyggende arbeidet og lavterskeltilbudene.

Gjennom oppvekstsektoren vår møter vi barn og unge hver dag, her har vi en god mulighet til å gi dem de verktøyene de trenger til de møter motstand senere i livet. Vi ønsker at psykisk helse og livsmestring må få større plass i skolen og at lærere og andre ansatte må få tilstrekkelig med opplæring innenfor feltet. Samtidig må helsesykepleierressursene styrkes, slik at de kan være mer tilgjengelig enn en dag annenhver uke.

Kommunene er viktige i førstelinjen i dette arbeidet. Derfor foreslår vi en kommunal opptrappingsplan for psykisk helse og rus med øremerkede midler som kan omfatte helsestasjoner, skolehelsetjeneste og andre kommunale tiltak for bedre psykisk helsehjelp.

Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten må opp

I tillegg til å styrke det forebyggende arbeidet og lavterskeltilbudene, må vi sikre at det større hjelpeapparatet i spesialisthelsetjenesten står klart når det blir behov. Om man har vondt i en tå i Norge i dag så får man helsehjelp på dagen, men dersom man sliter med tankene sine, risikerer man å få en beskjed om at man står på venteliste og får hjelp om 3 måneder. Slik kan vi ikke ha det.

Mange opplever det som en høy terskel å be om hjelp, da må vi være sikre på at hjelpen står klar med åpne armer når man tar det steget. Dessverre viser statistikken at over halvparten av sengepostene i psykiatrien har blitt lagt ned de siste 20 årene, og i flere nye sykehus i både Oslo, Innlandet og Møre- og Romsdal planlegges det en kraftig reduksjon i det psykiatriske døgntilbudet sammenlignet med befolkningsutviklingen. Når statistikken viser at behovet bare blir større, er dette feil retning å gå.

Denne nedbyggingen av sengeplasser i psykisk helsevern må stoppes, ventetidene må ned og vi må øke behandlingskapasiteten både i det ordinære tilbudet og i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Din innsats teller også!

Det trengs en større politisk innsats for å sikre et godt helsetilbud innenfor psykisk helse. Samtidig må vi alle sammen som medmennesker arbeide på lag på veien for at vi skal få dette til. Vi må tørre å spørre hverandre hvordan vi egentlig har det, og senke terskelen for å prate om det vi synes er vanskelig. Sammen skal vi få satt psykisk helse på dagsorden.

Fordi den psykiske helsen vår venter ikke på neste ledige legetime.

Kommentarer til denne saken