Alle skal bidra. Også de som tjener mest. Men vi må ikke, som Arbeiderpartiet ønsker, straffe lokalt norsk eierskap gjennom en egen straffeskatt.

Høyre vil beholde den vanlige formueskatten og øke bunnfradraget. Høyre ønsker å fjerne straffeskatten på norsk og lokalt eierskap fordi den må betales uansett om bedriften går godt eller ikke. Dette kan underminere norske arbeidsplasser og investeringer. Dette er spesielt relevant i fiskeri- og havbruksnæringen som preges av i all hovedsak norsk og lokalt eierskap. Vi trenger ildsjelene og stå-på folkene mer enn noen gang og vi må ha et samfunn hvor det lønner seg å gjøre en ekstra innsats.

Les også

På tide å bytte ut Ingebrigtsen

Bak enhver lokal bedrift står det en eller flere ildsjeler. Folk som jobber hardt, tar sjanser med egne sparepenger og ikke gir seg. Det må lønne seg å gjøre en innsats. Står en på ekstra så har man fortjent å tjene noe ekstra. I tillegg bidrar man til fellesskapet gjennom skattesystemet.

Hvorfor ønsker de rød-grønne partiene å straffe norsk og lokalt eierskap? Sp som ellers ønsker å verne om norsk eierskap skal nå samarbeide med partier som vil straffe norsk og lokalt eierskap enda mer ved å øke formuesskatten på norske bedrifter.

Fiskarlaget, Bondelaget og mange norske bedriftseiere er motstandere av denne straffeskatten fordi den må betales også når bedriften går med underskudd og uavhengig om bedriften faktisk har penger (til å betale utbytte som igjen skal betale for denne skatten)

Hvorfor skal man straffe ildsjeler som står på og skaper bedrifter og arbeidsplasser? Ap tror at en aktiv stat skal klare å erstatte privat initiativ og ekstra innsats?

Ap snakker om en aktiv stat som løsning på «alt». Vi så hvordan det gikk da Ap solgte Cermaq og norsk fiskeforindustri for «knapper og glansbilder» til et utenlandsk oppkjøpsfond selv om det visstnok var norske interessenter. Ikke spesielt imponerende statlig eierskap.

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk etter åtte år med Erna Solberg som statsminister. Gjennom den såkalte GINI-statistikken har man gjennom mange år målt forskjellene i mange land også i Norge. GINI-nivået i dag er omtrent det samme som under de rød-grønne. Det viktigste enkelttiltak mot ulikhet er å få flere i jobb, ikke å øke skatten for bedriftene som skal skape jobbene.

Ap ser ut til å ha mistet kontakten med den vanlig verdiskapingen som foregår i de tusener av små og store familie- og lokalt eide bedriftene i Norge. Samtidig snakker Ap i store ord om alle arbeidsplassene de skal skape, men hvem skal skape alle disse arbeidsplassene?

Er Ap i ferd med å bli et akademisk parti hvor trivselen med storstilte statlige planer er større enn nærheten til vanlig arbeid og verdiskaping? Troen på statlige planer som skal løse «alle» utfordringer. Politikken må legge til rette for og heie på ildsjelene og verdiskaperne. Ap ser ut til å ha glemt sosialdemokraten Tage Erlanders ord: «Politikernes oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene kan danse sine liv».

Det vi trenger mer enn noen gang er flere arbeidsplasser i privat sektor. Ikke bare fordi arbeid til alle er det viktigste tiltak mot ulikhet, men fordi private arbeidsplasser er med på å betale for sykehus, skoler og hele velferden vår.

Norge er på rett vei. Vi er verdensmester i koronahåndtering. Flere får vaksine, flere kommer i jobb og sammen får vi fart på Norge ut av krisen og inn i fremtiden. Vi ser allerede konturene av at det kommer noe godt ut av denne krisen også.