Løsningen for å få bukt med de høye strømprisene er å bygge ut mer fornybar kraft. I Norge har vi per i dag et nasjonalt kraftoverskudd, men som vil endre seg til et nasjonalt kraftunderskudd i 2027. Det er kun fem år til. Etterspørselen etter kraft øker nå som det grønne skiftet skyter fart.

I Trøndelag har vi sammenlignet med Sør-Norge vært skånet for de høyeste strømprisene. Det betyr ikke at vi ikke vil få behov for ny kraft innen kort tid. Vi skal elektrifisere mer for å kutte utslipp, det trengs flere nye og grønne arbeidsplasser og industrien må omstille seg. Nye industrietableringer, for eksempel store batterifabrikker, vil kreve mye energi. Lykkes vi ikke, vil prisene for både folk og næringsliv bli svært høye. Derfor haster det å raskt få på plass store mengder ny fornybar kraftproduksjon.

Høyre fremmet nylig tolv forslag for å få opp tempoet i kraftutbyggingen. Konsesjonsprosessene må gå raskere. Det gjelder både til nytt nett og ny kraftproduksjon. Vi må utnytte potensialet i solenergi mer enn vi har gjort til nå. For eksempel foreslår vi å stille krav om at alle offentlige bygg skal kartlegges med sikte på etablering av solkraftanlegg der det er egnet. Vi foreslår også at en modell for deling av overskuddsproduksjon av strøm mellom bygg skal komme raskt på plass. Det må også realiseres mer vannkraft fra småkraftverk.

Samtidig må vi energieffektivisere mer. Både bedrifter og husholdninger trenger støtte.

Høyre gjorde mye i regjering for å dekke et stort fremtidig kraftbehov. Blant annet ga vi konsesjoner for 16 TWh ny fornybar kraft. Investeringene i Statnett ble økt. Havvindsatsingen kom langt med milliardstøtte til prosjektet Hywind-tampen. Samtidig må vi gjøre mer fremover.

Da er regjeringens retning med svekkede ambisjoner for havvind feil vei å gå. Regjeringen har nylig besluttet å vente med halvparten av utbyggingen av Sørlige Nordsjø II.

Regjeringen må se alvoret i den kraftsituasjonen vi står foran. Derfor haster det å komme i gang med Høyres forslag for raskere utbygging av mer kraft.