Ordfører i Ørland Tom Myrvold (H) skriver at høye strømpriser er bra fordi det da blir mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar energi. Innlegget hans syder av forakt for de mange i Ørland og andre kommuner som nå frykter at det eneste de har råd til å unne seg til jul er å betale skyhøye strømregninger. Det er kanskje ikke så enkelt å forstå når man har millionlønn, men dette er svært alvorlig for ganske mange. Det er visst populisme å argumentere for at noe bør gjøres annet enn å lovprise det uregulerte strømmarkedet og bygge ut mer kraft.

Les også

Strømprisene: Populistiske utspill og lettvinte løsninger fra framtredende politikere bør ligge trygt i skuffen.

Det er flere ting som går an å innvende her. For det første tror jeg at jeg ville gått litt mer forsiktig i dørene med å ivre for mer kraftutbygging var jeg ordfører i en kommune det største kraftverket nettopp er blitt dømt ulovlig av høyesterett. For det andre er det selvfølgelig ikke slik at strømmen blir billigere om vi bygger ut mer kraft. Dette hadde vært et gyldig argument om vi hadde kraftunderskudd i Midt-Norge, men også mens kulda har vært som verst har vi eksportert strøm ut av regionen og landet. Vi eksporterer krafta og importerer høye priser. Når det er kaldt i hytta samtidig som det er full fyr i peisen hjelper det ikke å hive på mer ved, da bør man lukke dører og vinduer.

Det eneste som kan avhjelpe slike situasjoner er at regjeringa instruerer Statnett om å begrense krafteksporten og slik få prisene ned. Det neste de må gjøre er å øke og endre Enovastøtten slik at vanlige folk får støtte for å energieffektivisere framfor å pøse ut milliarder til elektrifisering av sokkelen. Det er bare å håpe at den nye regjeringen tar mer til fornuft enn den forrige i disse spørsmålene.

Om jeg etter å ha ytret dette blir kalt en populist av Myrvold, er det en betegnelse jeg bærer med stolthet.

Les også

Når ACER får skulda for straumprisane er det faktisk grunn til uro