Gå til sidens hovedinnhold

Vi vedtok at vi skal slutte å stjele barnetrygda fra barn og unge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag den 18.11.20 skal formannskapet i Levanger behandle en «evalueringen» av vedtaket om å holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget når foreldre med daglig omsorg søker om økonomisk støtte etter lov om sosiale tjenester som kommunestyret fattet i februar i år.

Eller som vi i Rødt sier det, kommunestyret vedtok i februar at vi skulle slutte å «stjele» barnetrygda fra de barn og unge som trengte disse pengene mest . Mao ville kommunestyret i Levanger gi et håndslag til noen av de mest sårbare barna og ungdommene i kommunen.

Og er det noe som har hatt fokus i disse pandemitider så er det nettopp å opprettholde og gi nettopp disse barn og unge et godt tilbud. Dette foreslår kommunedirektøren i Levanger nå å avvikle.

I vurderingen av saken til formannskapet står det: «Erfaringene tilsier at vedtaket om å holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget har hatt positive effekter for barna og barnefamiliene. Vi vil samtidig understreke at det også er andre tiltak som kan være like viktige og mer målrettede for å sikre en god barndom, aktiv deltagelse for barna og redusere sosiale ulikheter.»

Kommunedirektøren foreslår å fjerne noe som har en positiv effekt, men foreslår ingen ting som erstatning. På tross av at dette har dette hatt positiv effekt for de sårbare barna og ungdommene så blir det foreslått å avvikle ordningen som et stort flertall i kommunestyret sto bak. Forstå det den som kan!

Unicef har nettopp publisert en kommuneanalyse for 2020. Overskriften på denne analysen er « Alle barn har rett til å oppleve gleden av å være barn … store forskjeller i barns oppvekstsvilkår». Om barn har gode oppvekstsvilkår kan måles på mange måter, om de får beholde barnetrygda si kan være en indikator..

I Levanger er vikke dette viktig nok for kommunedirektøren – det er synd. Dersom dette er den grunnleggende holdningen i kommunen vår - så forklarer det hvorfor vi endte på 110. plass i Unicef sin rangering av kommuner.

Vi i Levanger Rødt vil fortsette arbeidet mot forskjells-Norge på alle nivå. Vi håper at det flertallet som stemte for forslaget vårt i februar vil stå fast ved det nå. Det er nå de sårbare barn og unge trenger modige lokalpolitikere – politikere som vil løfte oss opp fra den 110. plassen som Unicef sin kommuneanalyse plasserer oss på.

Kommentarer til denne saken