«Kjære AtB, fortell meg hvorfor», skriver Frode Skanke ved Unicare Røros i et debattinnlegg, og viser til rutiner for toalettbruk på bussene mellom Trondheim og Røros.

Det korte og riktige svaret på en sammensatt problemstilling, er at det er trafikksikkerhet, og dermed også sikkerhet for våre passasjerer, som er avgjørende for AtBs beslutning om hvordan toaletter skal brukes i buss. Setebelter er påbudt på bussklasse 3 når bussen er i bevegelse, og det er denne bussklassen som brukes på strekningen mellom Trondheim og Røros.

Les også

AtB ydmyker sine passasjerer

AtB har veid flere ulike hensyn mot hverandre og kommet til at det ikke er forsvarlig å legge opp til at passasjerer skal bevege seg usikret inne i bussen når bussen er i fart, fordi risikoen og potensialet for alvorlig skade på passasjerer er for stor. Dette ut fra vår intensjon om å ivareta sikkerheten tilstrekkelig samtidig som de som reiser med oss skal ha det trygt og komfortabelt ombord.

«Kan en løsning være skilt om at toalettbesøk i fart skjer på eget ansvar», spør Skanke i innlegget.

Dersom en eller flere passasjer beveger seg rundt i bussen mens den kjører, kan dette utgjøre en stor risiko både for den enkelte, men også for andre medpassasjerer dersom sjåføren for eksempel må bråbremse, eller det skjer en stopp eller velt ved ulykke. Det er riktig at dersom en skade skulle skjepå grunn av at den reisende ikke er fastspent når bussen i fart bråbremser, så vil skaden i første omgang ramme den som passasjeren som er usikret, som kan være både barn, voksne eller eldre.

Men det kan også ramme medpassasjerer som blir truffet av den usikrede personen. For å låne en beskrivelse fra Statens vegvesen: «Du kan påføre noen store skader hvis du selv ikke er sikret i bussen, for veier du 65 kilo og det blir en bråstopp i 80 km/t, utgjør du omtrent 1,6 tonn». Og det er ingen tvil om at uansett hvem og hvor mange som blir skadet, vil det være sjåføren, operatøren og AtB som til syvende og sist vil bære ansvaret for de skadene som rammer passasjerene. Flere vil som AtB vurdere at dette skjedde på grunn av manglende aktsomhet fra AtB.

Til slutt er det viktig å presisere at AtB ikke har mulighet eller myndighet gjennom vårt ordinære kollektivtilbud å dekke et tilsvarende behov som for eksempel Helseekspressen gjorde i sin tid. Vi vet at det kan være reisende som ut fra helsemessige eller andre årsaker, har behov som det ordinære kollektivtilbudet ikke kan dekke. Vårt mål er å levere et kollektivtilbud som passer best mulig for flest mulig av de som ønsker å benytte det.