Vi vil ha et landbruk i hele landet

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I disse dager utformes Høyres program for kommende stortingsvalg og jordbrukspolitikken skal stakes ut. Det er ingen enkel oppgave. For jordbrukspolitikken er komplisert, og den skal ta opp i seg flere hensyn. Både økt matproduksjon, kulturlandskap og biologisk mangfold er viktige for Matnasjonen Norge. Landbruket er også en del av løsningen i klimapolitikken.

Vi lever i et langstrakt land hvor vi produserer mat av aller høyeste kvalitet, men det er våtere, kaldere, brattere og mer avsides hos oss enn i mange andre land. Det gir oss et mangfoldig landbruk, takket være en aktiv jordbrukspolitikk og forpliktelser som ligger i jordbruksavtalen.

Jordbruksavtalen er et viktig rammeverk for levende bygder, god distriktspolitikk, mattrygghet og en matproduksjon i verdensklasse, og den regulerer en av Norges største og viktigste fastlandsnæringer. Det er bøndene sin oppgave, innenfor rammene av jordbruksavtalen, å utnytte potensialet som ligger der.

Årets koronapregede feriesesong har virkelig fått frem kvalitetene i Norge som ferieland, og mulighetene som ligger rett utenfor stuedøra. Dette er noe vi må ivareta og videreutvikle. Da trenger vi flere ulike virkemidler i jordbrukspolitikken. Vi trenger høyere matproduksjon, men vi trenger også beitinga, kulturlandskapet og den matkulturen som får turister til å komme.

Høyre vil ha et landbruk i hele landet, men programkomiteen er delt i synet på hvordan landbruksstøtten skal fordeles. I formuleringen som foreløpig har flertall, står det at partiet vil gjøre budsjettstøtten mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig. Høyres landbruksnettverk er tydelige, vi mener at budsjettstøtten må sikre ein god balanse mellom tilskudd til produksjon og tilskudd til areal.

Sett fra flatbygdene på Innherred, Jæren og Hedmarken, er det kanskje lett å tenke at et produksjonstilskudd vil slå bedre ut enn arealtilskudd. Men uten arealtilskudd, hadde det ikke vært landbruk i andre deler av landet, heller ikke i hele Trøndelag. Høyres landbruksnettverk vil derfor sikre en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal. For vi trenger et landbruk, også utenfor de rikeste jordbruksbygdene i landet.

Det er fantastisk å se innovasjonskrafta og optimismen i landbruket! Bønder og produsenter som løfter frem produktene sine og konkurrerer om å ha de beste. Maten kommer ikke i ferskvaredisken av seg selv. Det er et resultat av hardt arbeid, kjærlighet for matproduksjon og god samhandling.

Den norske maten er i verdensklasse, og Høyre skal bidra med å løfte denne videre. Det skal alltid lønne seg å produsere mer mat, men vi må samtidig sørge for at vi utnytter beite- og produksjonsressurser over hele landet og at bonden har økonomi til å ivareta kulturlandskapet.

Høyre tror på den norske bonden!

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken